Brandsäkerhet för bostadsrättsföreningar

Vill ni ha hjälp med brandskyddet i er bostadsrättsförening? Kontakta oss, vi hjälper er gärna.

SVEFAB har kompetensen och erfarenheten för att uppfylla de höga kraven på brandsäkerhet. Våra inspektörer utför exempelvis:

 • Kontroll av fria utrymningsvägar.
 • Månads- och kvartalsprovningar av brandlarmsanläggningar.
 • Funktionstestning av brandlarm och rökluckor.
 • Årlig kontroll av handbrandsläckare.

Med systematiskt brandskyddsarbete får er bostadsrättsförening en säker fastighet

Är er bostadsrättsförening i behov av underhållsarbete och kompletteringar på er befintliga brandskyddsanläggning? Vi utför detta i bostadsrätter i hela Mälardalen. Med regelbundet underhållsarbete av brandsäkerheten garanterar vi er en trygg och säker fastighet.

Hur arbetar SVEFAB med brandsäkerhet för bostadsrättsföreningar?

SVEFAB arbetar aktivt med Systematiskt Brandskyddsarbete i enlighet med de direktiv som finns. Vi har ett noggrant utarbetat fastighetssystem för att säkerställa att alla bostadsrättsföreningar följer brandskyddsreglerna. 

Brandsäkerhetskontroll ingår i ronderingarna vi gör av fastigheten, där brandskyddskontrollerna är registrerade i vårt fastighetssystem. Kontrollerna skickas ut till våra tekniker som ska oskadliggöra en eventuell brandrisk inom en satt tidsram. Den ansvariga teknikern kvitterar sedan åtgärden i systemet. 

Det kan t.ex. röra sig om kontroll av utrymningsvägar. Om t.ex. en soffa skulle ha blivit lämnad framför en utrymningsdörr gör teknikern en avvikelse som blir till en felanmälan. Fastighetsteknikern åtgärdar risken genom att exempelvis bära bort soffan till en släpvagn och köra den till återvinningen. Sedan registreras ärendet som utfört i SVEFAB:s system. 

Skulle våra tekniker upptäcka en ny brandrisk skapar de en ny order i systemet. På så vis faller inget mellan stolarna.

Vi anpassar oss efter era behov – för ett tryggt brandskydd i er bostadsrättsförening

Tillsammans tittar vi på föreningens behov där SVEFAB sedan tar fram en offert som ni får fundera över i lugn och ro. Beroende på avtalet är vi ute på rondering av er fastighet varje vecka, varannan vecka, månadsvis eller annan tidsintervall. 

Våra tekniker har utbildning inom SBA, Heta arbeten samt anläggningsskötarutbildning vilket är en trygghet för våra kunder. 

Välkommen att kontakta oss om du har frågor om brandsäkerhet för din bostadsrättsförening!

  Bostadsrättsförening | Kontaktformuläret

  Brandskyddsförvaltning i Mälardalen

  Det skiljer sig mycket mellan olika bostadsrätter vad gäller storlek, ålder och verksamhet där man behöver utgå från de brandrisker som finns i varje enskild fastighet. Genom systematiskt brandskyddsarbete SBA minskas risken för brand. SVEFAB ser över vilka brandrisker som finns, om det finns brandskyddsutrustning samt vilka svagheter som behöver åtgärdas. Bostadsrättsföreningar behöver ha en säker brandskyddsutrustning såsom brandsläckare, brandfiltar och brandvarnare. SVEFAB är en förvaltare som levererar högsta kvalitet och finns bara ett samtal eller mejl bort.

  Ett bra brandskydd räddar liv

  Många bränder hade kunnat undvikas med förebyggande brandskyddsåtgärder. I varje lägenhet ska det finnas brandvarnare som täcker en yta på ca 60 kvm vilket innebär att det ofta behövs flera stycken i en lägenhet med flera rum. Man ska inte heller glömma att trappuppgångar och andra utrymmen behöver säker brandutrustning och fria utrymningsvägar.