Brandsäkerhet för bostadsrättsförening

Vill ni ha hjälp med brandskyddet i er bostadsrättsförening? Vänligen kontakta oss på SVEFAB.

Kraven på brandsäkerhet är stora. SVEFAB genomför både månads- och kvartalsprovningar av brandlarmsanläggningar samt årlig kontroll av handbrandsläckare. Vi utför även underhållsarbeten och kompletteringar på befintliga brandskyddsanläggningar i bostadsrätter i Stockholm och Mälardalen. Med regelbundet underhållsarbete av brandsäkerheten, så garanterar vi dig en trygg och säker fastighet.

    Bostadsrättsförening | Kontaktformuläret

    Brandskyddsförvaltning i Stockholm och Mälardalen

    Det skiljer sig mycket mellan olika bostadsrätter vad gäller storlek, ålder och verksamhet, där man behöver utgå från de brandrisker som finns i varje enskild fastighet. Genom systematiskt brandskyddsarbete, SBA, minskas risken för brand.  SVEFAB ser över vilka brandrisker som finns, om det finns brandskyddsutrustning samt vilka svagheter som behöver åtgärdas. Bostadsrättsföreningar behöver ha en säker brandskyddsutrustning, såsom brandsläckare, brandfiltar och brandvarnare. SVEFAB är en förvaltare som levererar högsta kvalitet och finns bara ett samtal eller mail bort.

    Ett bra brandskydd räddar liv

    Många bränder hade kunnat undvikas med förebyggande brandskyddsåtgärder. I varje lägenhet ska det finnas brandvarnare, som täcker en yta på ca 60 kvm, vilket innebär att det ofta behövs flera stycken i en lägenhet med flera rum. Man ska inte heller glömma att trappuppgångar och andra utrymmen behöver säker brandutrustning och fria rymningsvägar.