Fastighetsjour för bostadsrättsföreningar 

När det uppstår fel i en fastighet är det viktigt med snabba åtgärder för att begränsa skador.

Vår driftjour ansvarar för att åtgärda akuta fel och vi upprätthåller drift, underhåll och skötsel av fastighetens tekniska system utanför ordinarie arbetstid. Arbetet utförs med egen personal.

Ring 020-544 022.

Här kan du läsa om vår driftjour för fastighetsägare.
Hitta kontaktuppgifter!

  Bostadsrättsförening | Kontaktformuläret

  • Administration – Vi hjälper till med alla typer av administrativa tjänster.
  • Badanläggningar – Vi tar hand om den tekniska driften på badanläggningar.
  • Brandsäkerhet – Vi ser till att er fastighet är brandsäker.
  • Driftjour – Vår driftjour tar hand om skötsel, drift, underhåll och löser akuta problem utanför ordinarie arbetstid.
  • Ekonomisk förvaltning – SVEFAB sköter bland annat fakturor, avgiftsaviseringar, årsbokslut samt andra ekonomiska delar som våra kunder behöver hjälp med.
  • Elavdelning – SVEFAB kan bistå med hjälp när er fastighet ska renoveras.
  • Energioptimering – Vi sänker era energikostnader.
  • Fastbränsleanläggningar – SVEFAB tar hand om våra kunders värmecentraler i storlek från 100 kW upp till 10 MW.
  • Lokalvård – Vi tar hand om alla typ av lokalvård, bland annat grovstädning, lägenhetsstädning samt trapphusstädning.
  • Markskötsel/snöröjning – SVEFAB ansvarar för markskötsel och snöröjning för att våra kunder ska ha en trevlig miljö kring fastigheten.
  • OVK – Vi sköter våra kunders ventilationsanläggningar.
  • Projektledning – Vid ombyggnader av fastigheter, så kan vi bistå med hjälp.
  • Teknikavdelning – Vi ansvarar för exempelvis värme- och ventilationsfrågor.
  • Teknisk förvaltning – Våra välutbildade fastighetstekniker tar hand om skötsel, drift och underhåll samt dess tekniska system av er fastighet.