Driftjour för bostadsrättsföreningar i Mälardalen

Skador, fel och avbrott i bostaden tar inte hänsyn till vilken tid på dygnet det är. Vi vet att det är en snabb och medveten åtgärd som gäller för att skadan inte ska bli mer kostsam eller påfrestande än nödvändigt. Vi har över 20 års erfarenhet av driftjour och erbjuder en hög teknisk kompetens till våra kunder.

Fastighetsjouren når du genom att ringa 020 544 022

Driftjour dygnet runt i Mälardalen

Vår driftjour ansvarar för att åtgärda akuta fel där vi upprätthåller drift, underhåll och skötsel av din fastighets tekniska system utanför ordinarie arbetstid. Det är vår egen personal som hjälper dig och vi försöker alltid åtgärda problemet så snabbt som möjligt. 

Det är viktigt att du uppger ditt namn, adress, lägenhetsnummer, telefonnummer och föreningens namn till jouren så att vi snabbt hittar rätt.

Vad är akuta fel?

 • Felet du behöver åtgärda ska ha uppkommit, förvärrats eller har upptäckts under jourtid, det vill säga efter ordinarie arbetstid.
 • Felet är till stort bekymmer för dig som boende.
 • Felet kan innebära personliga, ekonomiska eller materiella skador om det inte åtgärdas omedelbart.

Fastighetsjouren kan åtgärda akuta fel såsom: 

 • Stopp i avlopp
 • Inbrottsskador
 • Vattenläckor och översvämningar
 • Avsaknad av värme och/eller varmvatten
 • Låsfel
 • Elfel
 • Skador på grund av storm där föremål riskerar att ramla ned
 • Undersökningar av branddoft

Har du frågor om vår fastighetsjour för bostadsrättsföreningar? Kontakta oss! 

Här kan du läsa om vår driftjour för fastighetsägare.
Hitta kontaktuppgifter

  Bostadsrättsförening | Kontaktformuläret

  • Administration – Vi hjälper till med alla typer av administrativa tjänster t.ex. felanmälan, kundservice etc.
  • Teknisk förvaltning – Våra kompetenta fastighetstekniker tar hand om skötsel, drift och underhåll av er fastighet.
  • Brandsäkerhet – Vi ser till att er fastighet är brandsäker.
  • Driftjour – Vår driftjour tar hand om skötsel, drift, underhåll och löser akuta problem utanför ordinarie arbetstid.
  • Ekonomisk förvaltning – Vi sköter bland annat fakturor, avgiftsaviseringar, årsbokslut samt andra ekonomiska delar som våra kunder behöver hjälp med.
  • Elavdelning – Vi kan bistå med hjälp vid elfel, när er fastighet ska renoveras etc.
  • Energioptimering – Vi sänker era energikostnader.
  • Fastbränsleanläggningar – Vi tar hand om våra kunders värmecentraler i storlek från 100 kW upp till 10 MW.
  • Lokalvård – Vi tar hand om all typ av lokalvård bland annat trapphusstädning, grovstädning, lägenhetsstädning etc.
  • Utemiljö – Vi ansvarar för markskötsel och snöröjning för att våra kunder ska ha en trevlig utemiljö kring fastigheten.
  • OVK – Vi sköter våra kunders ventilationsanläggningar.
  • Projektledning – Vid ombyggnation av fastigheter så kan vi bistå med hjälp.
  • Teknikavdelning – Vi ansvarar för exempelvis värme- och ventilationsfrågor.