Fastighetsjour för bostadsrättsföreningar i Stockholm

Skador, fel och avbrott i bostaden tar ingen hänsyn till vilken tid på dygnet det är. Vi vet att det är en snabb och medveten åtgärd som gäller för att skadan inte ska bli mer kostsam eller påfrestande än nödvändigt. Vi har över 20 års erfarenhet av driftjour och erbjuder en hög teknisk kompetens till våra kunder.

Fastighetsjouren når du genom att ringa 020 544 022

Fastighetsjour dygnet runt i Stockholm

Vår driftjour ansvarar för att åtgärda akuta fel, där vi upprätthåller drift, underhåll och skötsel av din fastighets tekniska system utanför ordinarie arbetstid. Det är vår egen personal som hjälper dig, och vi försöker alltid åtgärda problemet så snabbt som möjligt. 

Det är viktigt att du uppger ditt namn, adress, telefonnummer och föreningens namn för jouren, så att vi snabbt hittar rätt och kan hjälpa föreningen att följa upp ärendet under ordinarie arbetstid. 

Vad är akuta fel?

 • Felet du behöver åtgärda ska ha uppkommit, förvärrats eller har upptäckts under jourtid, det vill säga utöver ordinarie arbetstid
 • Felet är till stort bekymmer för dig som hyresgäst
 • Felet kan innebära personliga, ekonomiska eller materiella skador om det inte åtgärdas omedelbart

Fastighetsjouren kan åtgärda akuta fel såsom: 

 • Stopp i avloppet
 • Inbrottsskador
 • Vattenläckor och översvämningar
 • Avsaknad av värme och/eller varmvatten
 • Låsfel
 • Elfel
 • Skador på grund av storm, där föremål riskerar att ramla ner
 • Störningar såsom hög musik, störande fester eller obehöriga i trapphuset
 • Undersökningar av branddoft

Har du frågor om fastighetsjour för bostadsrättsföreningar? Kontakta oss med dem

Här kan du läsa om vår driftjour för fastighetsägare.
Hitta kontaktuppgifter!

  Bostadsrättsförening | Kontaktformuläret

  • Administration – Vi hjälper till med alla typer av administrativa tjänster.
  • Badanläggningar – Vi tar hand om den tekniska driften på badanläggningar.
  • Brandsäkerhet – Vi ser till att er fastighet är brandsäker.
  • Driftjour – Vår driftjour tar hand om skötsel, drift, underhåll och löser akuta problem utanför ordinarie arbetstid.
  • Ekonomisk förvaltning – SVEFAB sköter bland annat fakturor, avgiftsaviseringar, årsbokslut samt andra ekonomiska delar som våra kunder behöver hjälp med.
  • Elavdelning – SVEFAB kan bistå med hjälp när er fastighet ska renoveras.
  • Energioptimering – Vi sänker era energikostnader.
  • Fastbränsleanläggningar – SVEFAB tar hand om våra kunders värmecentraler i storlek från 100 kW upp till 10 MW.
  • Lokalvård – Vi tar hand om alla typ av lokalvård, bland annat grovstädning, lägenhetsstädning samt trapphusstädning.
  • Markskötsel/snöröjning – SVEFAB ansvarar för markskötsel och snöröjning för att våra kunder ska ha en trevlig miljö kring fastigheten.
  • OVK – Vi sköter våra kunders ventilationsanläggningar.
  • Projektledning – Vid ombyggnader av fastigheter, så kan vi bistå med hjälp.
  • Teknikavdelning – Vi ansvarar för exempelvis värme- och ventilationsfrågor.
  • Teknisk förvaltning – Våra välutbildade fastighetstekniker tar hand om skötsel, drift och underhåll samt dess tekniska system av er fastighet.