Hem » Våra tjänster » Teknisk förvaltning
Teknisk förvaltning Fastighetsskötsel
Driftteknik OVK Energioptimering Jour

Teknisk förvaltning

Grunden i att förvalta en fastighet är den övergripande tekniska förvaltningen. SVEFABs förvaltare och tekniker besitter den kompetens och erfarenhet som krävs för att på bästa sätt ta hand om er fastighet. De ansvarar bland annat för tillsyn, skötsel, underhåll, drift och löpande ärendehantering av er fastighet och dess tekniska system. SVEFAB har ett brett sortiment av förvaltningstjänster och kan därmed erbjuda ett helhetsgrepp för förvaltningen av er fastighet. Vi förvaltar av fastigheter i Stockholm och Mälardalen.

 • Fastighetsskötsel
 • Driftteknik
 • OVK
 • Energioptimering
 • Jour

Fastighetsskötsel

Våra fastighetstekniker utför löpande rondering (tillsyn/skötsel) i fastigheten utefter avtal. De ser då till så att fastigheten och dess installationer ses över så att man kan garantera en säker drift och full funktionalitet i fastigheten. Fastighetsskötsel innebär även att lösa mindre problem som uppstår i fastigheten. Vid fel i en fastighet som SVEFAB förvaltar kan ni göra en felanmälan genom att kontakta oss via telefone-post eller via vårt felanmälan formulär.

I fastighetsskötseln ingår bland annat:

 • Löpande rondering (tillsyn/skötsel) utefter avtal
 • Felavhjälpande underhåll
 • Att se till så att fel och brister i fastigheten uppmärksammas och åtgärdas
 • Att ha kontroll över fastighetens funktioner

Driftteknik

Vi hanterar drift, skötsel och underhåll av fastighetens tekniska system och våra förvaltare och tekniker ser till så att rätt investeringar och prioriteringar görs för att effektivisera skötseln av fastigheten.
Detta bidrar i sin tur till minskade utgifter och att fastigheten fungerar på ett optimalt sätt.

 • Drift
 • Skötsel
 • Underhåll
 • Tekniska system

OVK

Underhåll av ventilationsanläggningen är viktigt både för fastighetens ekonomi och inomhusklimat. Vi på SVEFAB kan bistå er med en noggrann OVK-besiktning (obligatorisk ventilationskontroll) där vi ser till att åtgärda eventuella fel och brister i fastigheten samt utför injusteringar av luftflöden. Syftet är att varje fastighet ska ha en väl fungerande ventilation och ett bra inomhusklimat.

 • Underhåll av fastighetens ventilationsanläggning
 • OVK-besiktning
 • Bra inomhusklimat

Energioptimering

När en fastighet läcker energi blir det både kostsamt och dåligt för miljön. Vi på SVEFAB har lång erfarenhet av att effektivisera energiåtgången vilket vanligtvis är den enskilt största kostnaden för fastigheten. Ofta kan man med enkla medel spara mycket energi, såsom att justera drifttider och temperaturer. Om man exempelvis har en gammal anläggning som drar onödigt mycket energi så kan det vara värt att göra en ny investering. Tillsammans med kunden kommer vi överens om en effektiv plan för att minimera fastighetens energiåtgång. Genom löpande uppföljning har vi möjlighet att snabbt se och justera avvikelser på el-, vatten- och värmeförbrukning och på så sätt håller ni nere era kostnader samtidigt som det är gynnsamt för miljön.

 • Kostnadseffektivt
 • Gynnsamt för miljön

Jour

Skador, fel och avbrott i fastigheten tar inte hänsyn till vilken tid på dygnet det är. Vi vet att det är en snabb och medveten åtgärd som gäller för att skadan inte ska bli mer kostsam eller påfrestande än nödvändigt. Vi har över 20 års erfarenhet av jour och erbjuder en hög teknisk kompetens till våra kunder. Det är vår egen personal som hjälper er och vi försöker alltid åtgärda problemet så snabbt som möjligt.
Det är viktigt att ni uppger fullständigt namn, adress, lägenhetsnummer, telefonnummer och föreningens namn till jouren så att vi snabbt hittar rätt.

Ring jouren: 020 544 022

Jouren kan åtgärda akuta fel såsom:

 • Stopp i avlopp
 • Inbrottsskador
 • Vattenläckor och översvämningar
 • Avsaknad av värme och/eller varmvatten
 • Låsfel
 • Elfel
 • Skador på grund av storm där föremål riskerar att ramla ned
 • Undersökningar av branddoft

Vill ni veta mer? Kontakta oss!

Skicka offertförfrågan Se kontaktinformation