Hem » Om oss » Kvalitets-, Miljö och Arbetsmiljöpolicy

Kvalitets-, Miljö och Arbetsmiljöpolicy

SVEFAB ska vara kundernas förstahandsval när det gäller kvalitets-, miljö- och arbetsmiljösäkrad fastighetsförvaltning genom att erbjuda kunderna verksamhetsanpassade lösningar. Alla delar i vår verksamhet omfattas av vårt interna förbättringsarbete som syftar till att optimera kundnyttan.
All vår verksamhet bedrivs på ett hållbart sätt vilket innebär att kvalitet-, miljö – och arbetsmiljöaspekter beaktas i alla våra processer.

 

SVEFAB når framgång i kvalitetsarbetet genom att:

 • Leverera överenskommet uppdrag på avtalad tid.
 • Vara professionell i alla kundrelationer.
 • Säkerställa engagerade och kompetenta medarbetare.
 • Samverka med leverantörer kring relevanta kvalitetsaspekter.

SVEFAB når framgång i miljöarbetet genom att:

 • Ständigt förbättra miljöprestanda och förebygga föroreningar.
 • Kommunicera miljöarbetet såväl internt som externt.
 • Följa lagstiftning och andra relevanta miljökrav.
 • Samverka med leverantörer och myndigheter kring relevanta miljöaspekter.

SVEFAB når framgång i arbetsmiljöarbetet genom att:

 • Vår viktigaste resurs är våra medarbetare och vårt mål är att erbjuda ett stimulerande arbete med god gemenskap i en trygg och säker arbetsmiljö.
 • I ett nära samarbete mellan anställda och ledning genomförs ett systematiskt arbetsmiljöarbete för att förebygga och begränsa risken för olycksfall och arbetsskador. 
 • Ständigt arbeta för att förbättra arbetsmiljön så att eventuella negativa faktorer kan hållas på en låg och kontrollerbar nivå.
 • Följa utvecklingen inom arbetsmiljöområdet samt snabbt införa eventuella nya direktiv och lagar.
 • På regelbundna arbetsplatsträffar diskuteras tillbud, arbetsmiljö, personal och andra frågor.
 • Vi ska kontinuerligt utvärdera vårt arbetsmiljöarbete och samtidigt fastställa nya mål med arbetet.
 • Att regelbundet på arbetsplatsen göra översyn av arbetsmiljön och säkerheten.

Vill ni veta mer? Kontakta oss!

Skicka offertförfrågan Se kontaktinformation