Hem » Om oss » Affärsidé & Vision

Affärsidé & Vision

SVEFAB har som affärsidé och vision att bevara värden för framtiden genom att bedriva kvalitetssäkrad teknisk-, administrativ- och ekonomisk fastighetsförvaltning. Kvalitetssäkrad innebär att vi utför arbetet i enlighet med kundens kravspecifikation, enligt god branschstandard och i enlighet med SVEFABs rutiner.

  • Vi arbetar aktivt för att våra kunder ska uppfatta oss som tillgängliga, kompetenta och lätta att samarbeta med.
  • Vi arbetar aktivt för att vara ett modernt och ledande företag i branschen som genom tekniska hjälpmedel, effektiva rutiner och en kompetent och motiverad personal erbjuder våra kunder den bästa möjliga fastighetsförvaltningen.
  • Vi arbetar aktivt för att vara en stabil och långsiktig arbetsgivare för våra medarbetare och skapa sunda arbetsförhållanden där de känner arbetsglädje, delaktighet och lust att utvecklas.
  • Vi arbetar aktivt för att som företag vara ett gott exempel och bidra till en bättre miljö och därmed ett bättre samhälle.

Vill ni veta mer? Kontakta oss!

Skicka offertförfrågan Se kontaktinformation