Hem » Våra tjänster » Projekt & Entreprenader

Projekt & Entreprenader

Vi på SVEFAB kan hjälpa er vid både mindre och större ombyggnationer så som renovering av trapphus, innegårdar, tvättstugor etc i Stockholm och Mälardalen. Med oss får ni en pålitlig och professionell byggprojektledning som ser till att jobbet blir gjort. Tveka inte att kontakta oss för mer information om våra tjänster.

Vad är byggprojektledning?

Vilken sorts byggnad man än äger så kommer man högst troligt att någon gång behöva någon form av byggprojektledning. Alla fastigheter som behöver vård eller utveckling kommer att resultera i ett byggprojekt. Här kommer en byggprojektledare in med sin erfarenhet, kunskap och tid.
Denne finns på plats från det att ni planerar projektet tills dess att det är slutbesiktigat och godkänt.

 

Vad gör en byggprojektledare?

Byggprojektledarens uppgift är att inge trygghet hos fastighetsägaren och finnas tillgänglig för råd och expertis under hela projektets gång.

En byggprojektledare tar bland annat hand om:

  • Upphandling och avtal med entreprenörer
  • Ledning av det faktiska bygget
  • Teknisk rådgivning
  • Samordning av besiktningar

För er som beställare innebär detta att ni både sparar tid och slipper alla komplexa delar som ett byggprojekt brukar innefatta. En byggprojektledare ser också till att ni får det ni har beställt och betalat för.

Som byggprojektledare ser vi till att ta projektet från start till mål på det smidigaste, mest ekonomiska och säkraste sättet. Med oss på SVEFAB som ert erfarna ombud får både beställare, boende och entreprenörer en trygg och professionell byggledning där allt följs enligt gällande lagar och regler.

 

Så ser ett byggprojekt ut

Vi brukar beskriva ett byggprojekt i fyra delar:

1. Planering av projektet

Här går vi tillsammans igenom exakt vad som ska göras. Det innebär ofta besiktningar, genomgång av byggprojektets ekonomiska-, juridiska- och tekniska förutsättningar och informationsinsamling. På så vis får vi en stadig grund att stå på innan bygget påbörjas.

2. Upphandling och avtal med entreprenörer

Vi upprättar förfrågningsunderlag, håller dialog med entreprenörer och granskar de anbud som kommer in. När vi valt vår samarbetspartner upprättas ett noggrant beskrivet entreprenadavtal.

3. Byggprojektledningen

Vi finns till för att svara på alla de tekniska frågor som kan dyka upp. Vi bidrar med vårt engagemang för att rätt saker ska hända – i tid.
Vi utför kontroller på byggarbetsplatsen, håller de möten som behövs och hanterar de ärenden som kan komma in under projektets gång.

4. Besiktningar och godkännanden

För att försäkra oss om att allt ska bli rätt genomförs entreprenadbesiktningar före, under och efter projektets gång. Allt dokumenteras noggrant i besiktningsutlåtandet. Besiktningsmännen vi anlitar är anslutna till SBR.

 

Varför välja SVEFAB som byggprojektledare?

  • Trygghet: Våra byggprojektledare har den erfarenhet och kunskap som krävs för ett komplext projekt. Vi vet vad som ska göras för att ni ska känna er trygga med att projektet fortskrider smidigt och på rätt sätt.
  • Sparar tid: Ett byggprojekts omfattning ska inte underskattas. Alla delar tar tid och projektledaren måste finnas tillgänglig under hela processen. Vi har koll på alla delar och svarar på de frågor som kan dyka upp. Ni kan bekvämt lägga all denna tid på annat. 
  • Rätt pris: Tid är pengar och alla delar i ett byggprojekt kostar. Vi ser till att ni betalar rätt pris för rätt saker och undviker onödiga kostnader, samt att projektet fortlöper enligt schemat. Det gör att ni kan hålla nere kostnaderna. 

Välkommen att kontakta oss på SVEFAB för en professionell byggprojektledning. Vi kommer gärna ut till er och ser över era behov.

Vill ni veta mer? Kontakta oss!

Skicka offertförfrågan Se kontaktinformation