Hem » Om oss

SVEFAB
– Din fastighet i trygga händer

Sedan starten år 2001 har SVEFAB växt både i omsättning samt utvecklat fastighetsförvaltningen. Vi hjälper kommuner, bostadsrättsföreningar och fastighetsägare med allt inom fastighetsförvaltning. Vi är i dag cirka 40 st anställda med varierande yrkesroller, samt har en årlig omsättning på omkring 150 mkr. Vi har vårt huvudkontor i Täby och ytterligare ett platskontor i Arlandastad, samt mindre lokaler runt om i Mälardalen.

Vi förvaltar kommunala och privata fastighetsägare samt bostadsrättsföreningar

SVEFABs kunder är kommunala och privata fastighetsägare samt bostadsrättsföreningar. Vi förvaltar till exempel bostäder, förskolor, skolor, kontor, kulturfastigheter etc. Vi vill vara er samarbetspartner oavsett om ni är en liten eller stor aktör, och personligt engagemang är en självklarhet för oss.

SVEFAB erbjuder ett brett utbud av tjänster

Vi garanterar kostnadseffektiva åtgärder där fokus ligger på bra miljöval samt att leverera hög kvalitet på våra tjänster. Oavsett om ni behöver hjälp med fastighetsskötsel, energioptimering, OVK, elservice, jour, markskötsel, snöröjning, lokalvård, projektledning inför ombyggnation, ekonomisk förvaltning etc så är vi er trygga och stabila fastighetsförvaltare.

Stort eller lokalt? Varför inte båda

SVEFAB är en del av PHM Group. PHM är en nordisk fastighetsservicekoncern som har till uppgift att ta hand om människor genom att sköta om deras boendemiljö. PHM Group består av de bästa lokala företagen i branschen med samma värderingar och motiv, företagaranda samt en rejäl och ansvarsfull verksamhet. Vi tror att endast lokal service med stora resurser kan vara bättre än lokal service. Med PHM behöver ni inte tänka på om ni tar den bekanta lokala eller den stora nordiska. Hos oss får ni det bästa av båda världar.

PHM Group

Affärsidé & Vision

SVEFAB har som affärsidé och vision att bevara värden för framtiden genom att bedriva kvalitetssäkrad teknisk-, administrativ och ekonomisk fastighetsförvaltning. Kvalitetssäkrad innebär att vi utför arbetet i enlighet med kundens kravspecifikation, enligt god branschstandard och i enlighet med SVEFABs rutiner.

Läs mer

Kvalitets-, Miljö och Arbetsmiljöpolicy

SVEFAB ska vara kundernas förstahandsval när det gäller kvalitets-, miljö- och arbetsmiljösäkrad fastighetsförvaltning genom att erbjuda kunderna verksamhetsanpassade lösningar. Alla delar av vår verksamhet omfattas av vårt interna förbättringsarbete som syftar till att optimera kundnyttan. All vår verksamhet bedrivs på ett hållbart sätt vilket innebär att kvalitet-, miljö- och arbetsmiljöaspekter beaktas i alla våra processer.

Läs mer

ISO-certifiering

SVEFAB är kvalitet-, miljö- och arbetsmiljöcertifierad enligt standard ISO9001, ISO14001 samt ISO45001. ISO-certifieringen har som syfte att kontinuerligt utveckla verksamheten till det bättre. För att en verksamhet ska bli ISO-certifierad krävs det att verksamheten uppfyller de krav som finns för den aktuella ISO-standarden.

Läs mer

Vill ni veta mer? Kontakta oss!

Skicka offertförfrågan Se kontaktinformation