Brandsäkerhet för fastighetsägare

Är ni fastighetsägare och vill ha hjälp med brandskyddet? Kontakta oss, vi hjälper er gärna.

SVEFAB har kompetensen och erfarenheten för att uppfylla de höga kraven på brandsäkerhet. Våra utbildade inspektörer utför exempelvis:

  • Kontroll av fria utrymningsvägar.
  • Funktionstestning av brandlarm och rökluckor.
  • Årlig kontroll av handbrandsläckare.
  • Månads- och kvartalsprovningar av brandlarmsanläggningar.

Med systematiskt brandskyddsarbete får ni en säker fastighet

Är er fastighet i behov av underhållsarbete och kompletteringar på er befintliga brandskyddsanläggning? Vi utför detta i hela Mälardalen. Med regelbundet underhållsarbete av brandsäkerheten garanterar vi er en trygg och säker fastighet.

Hur arbetar SVEFAB med brandskydd för fastighetsägare?

SVEFAB arbetar aktivt med Systematiskt Brandskyddsarbete för fastighetsägare i enlighet med de direktiv som finns. För att säkerställa att fastigheten följer brandskyddsreglerna har vi ett noggrant utarbetat fastighetssystem.

Brandsäkerhetskontroll ingår i ronderingarna vi gör av fastigheten, där brandskyddsåtgärderna är registrerade i vårt fastighetssystem. Åtgärderna skickas ut till våra tekniker som ska oskadliggöra en eventuell brandrisk inom en satt tidsram. Den ansvariga teknikern kvitterar sedan åtgärden i systemet. 

Skulle t.ex. en soffa ha blivit lämnad framför en utrymningsdörr gör teknikern en avvikelse som sedan blir till en felanmälan. Fastighetsteknikern åtgärdar risken genom att exempelvis bära iväg soffan till en släpvagn och köra den till återvinningen. Sedan registreras ärendet som utfört i SVEFAB:s system. 

Skulle våra tekniker upptäcka en ny brandrisk vid en rondering skapar de en ny order i systemet. På så vis faller inget mellan stolarna.

Fastighetsägarens ansvar för brandskydd

Ni som fastighetsägare är skyldiga att bedriva systematiskt brandskyddsarbete. Ni skall även tillhandahålla utrustning för släckning och livräddning.

Det kan vara svårt att veta vart man ska börja med alla regler. Vi på SVEFAB hjälper er med allt er fastighet behöver för att bli en säker plats för de boende.

Vi anpassar oss efter era behov – för ett tryggt brandskydd i fastigheten

SVEFABs tekniker har utbildning inom SBA, Heta arbeten samt anläggningsskötarutbildning – en trygghet för våra kunder. Beroende på era behov är vi ute på rondering av er fastighet varje vecka, varannan vecka, månadsvis eller annan tidsintervall. 

Välkommen att höra av er om ni är fastighetsägare och har frågor om brandskydd.

    Fastighetsägare | Kontaktformuläret