Brandsäkerhet för fastighetsägare

Är du fastighetsägare och vill ha hjälp med brandskyddet? Kontakta oss, vi hjälper dig gärna.

SVEFAB har kompetensen och erfarenheten för att uppfylla de höga kraven på brandsäkerhet. Våra utbildade inspektörer utför exempelvis:

  • kontroll av fria utrymningsvägar
  • funktionstestning av brandlarm och rökluckor
  • årlig kontroll av handbrandsläckare
  • månads- och kvartalsprovningar av brandlarmsanläggningar.

Med systematiskt brandskyddsarbete får du en säker fastighet

Är din fastighet i behov av underhållsarbete och kompletteringar på er befintliga brandskyddsanläggning? Vi utför detta i hela Stockholm och Mälardalen. Med regelbundet underhållsarbete av brandsäkerheten, garanterar vi dig en trygg och säker fastighet.

Hur arbetar SVEFAB med brandskydd för fastighetsägare?

SVEFAB arbetar aktivt med Systematiskt Brandskyddsarbete för fastighetsägare i enlighet med de direktiv som finns. För att säkerställa att fastigheten följer brandskyddsreglerna har vi ett noggrant utarbetat fastighetssystem.

Brandsäkerhetskontroll ingår i ronderingarna vi gör av fastigheten, där brandskyddsåtgärderna är registrerade i vårt fastighetssystem. Åtgärderna skickas ut till våra tekniker som ska oskadliggöra en eventuell brandrisk inom en satt tidsram. Den ansvariga teknikern kvitterar sedan åtgärden i systemet. 

Skulle en soffa ha blivit lämnad framför en utrymningsdörr, gör teknikern en avvikelse som förvandlas till en felanmälan. Fastighetsteknikern åtgärdar risken, genom att exempelvis bära iväg soffan till en släpvagn och köra den till återvinningen. Sedan registreras problemet som löst i SVEFAB:s system. 

Skulle våra tekniker upptäcka en ny brandrisk vid en rondering, skapar de en ny order i systemet. På så vis faller inget mellan stolarna.

Fastighetsägarens ansvar för brandskydd

Du som fastighetsägare är skyldig att bedriva systematiskt brandskyddsarbete. Du ska också tillhandahålla utrustning för släckning och livräddning.

Det kan vara svårt att veta vart man ska börja med alla regler. Vi på SVEFAB hjälper dig med allt din fastighet behöver för att bli säker för hyresgästerna att bo i. 

Vi anpassar oss efter era behov – för ett tryggt brandskydd i fastigheten

SVEFAB:s tekniker har utbildning inom SBA, Heta arbeten samt anläggningsskötarutbildning – en trygghet för våra kunder. Beroende på era behov är vi ute på rondering av er fastighet varje vecka, varannan vecka, månadsvis eller annan tidsintervall. 

Välkommen att höra av dig om du är fastighetsägare och har frågor om brandskydd!

    Fastighetsägare | Kontaktformuläret