Ekonomisk förvaltning för fastighetsägare 

Vi hjälper fastighetsägare i Stockholm och Mälardalen med ekonomisk förvaltning.
Beroende på din förenings behov kan du enkelt välja om du vill köpa hela eller delar av den ekonomiska förvaltningen, vi anpassar oss utifrån era behov.
För att ni ska få en tydlig överblick över det mesta som rör er förening använder vi oss av en webbaserad kundportal. Här kan styrelsen även attestera fakturor och se rapporter som rör föreningen ekonomi.

Vi sköter all ekonomisk förvaltning

 • Löpande redovisning
 • Månadsavisering
 • Lägenhetsregister
 • Årsbokslut 
 • Köhantering etc.

Ekonomisk förvaltning för dig som äger fastighet

Underlätta det dagliga fastighetsarbetet med hjälp av en ekonomisk förvaltning. Du slipper bekymmer och spar mycket tid när du anlitar SVEFABs ekonomer. Vi tar hand om allt från redovisning, månadsavisering till årsbokslut etcetera och använder oss av de senaste verktygen för att effektivisera arbetet och säkerställa att du får en professionell hantering av förvaltningens ekonomi.

Vi anpassar den ekonomiska förvaltningen efter dina behov

Oavsett vilken ekonomisk hjälp din fastighet är i behov av, så har vi både kunskapen och erfarenheten att ta hand om den. Vi vet att behoven kan variera och därför ser vi till att anpassa oss efter just dina behov. Välkommen att kontakta oss om du är intresserad av våra ekonomiska tjänster eller har några frågor.

Ekonomisk förvaltning underlättar för fastighetsägare


Våra kvalificerade ekonomer är inriktade på fastighetsägarens ekonomi, vilket säkerställer att du får det bästa när det gäller ekonomisk förvaltning. Genom ett omsorgsfullt arbete kan man undvika oförutsedda avgifter och få en bra koll på ekonomin.

  Fastighetsägare | Kontaktformuläret  • Administration – SVEFAB sköter alla sorters administrativa tjänster som din fastighet kan behöva
  • Badanläggningar – Vi genomför den tekniska driften av kommunala badanläggningar.
  • Brandsäkerhet – Vi sköter årlig kontroll av handbrandsläckare samt månads- och kvartalsprovningar av brandlarmsanläggningar.
  • Driftjour – SVEFABs driftjour arbetar utanför ordinarie arbetstid och säkerställer att lösa akuta fel och vi tar även han om drift, skötsel och underhåll av fastighetens tekniska system.
  • Ekonomisk förvaltning – SVEFAB tar hand om allt som rör fastighetens ekonomi, såsom exempelvis avgiftsaviseringar, årsbokslut och fakturor.
  • Elvadelning – Vi sköter både stora och små reparationer.
  • Energioptimering – Vi ser till att hålla nere våra kunders kostnader på energiförbrukning.
  • Fastighetsbränsleanläggningar – Vi hanterar värmecentraler i storlek från 100 kW upp till 10 MW.
  • Lokalvård – SVEFAB tar hand om grovstädning, trapphusstädning och lägenhetsstädning.
  • Markskötsel/snöröjning – SVEFAB sköter alla varianter av markskötsel, såsom exempelvis trädgårdar och snöröjning.
  • OVK – SVEFAB sköter underhåll och översyn av ventilationsanläggningar.
  • Projektledning – Vi hjälper våra kunder med ombyggnationer.
  • Teknikavdelning – SVEFAB hanterar exempelvis värme- och ventilationsfrågor.
  • Teknisk förvaltning – SVEFAB har skickliga och välutbildade fastighetstekniker som sköter om din fastighet