Ekonomisk förvaltning för fastighetsägare 

Vi hjälper fastighetsägare med ekonomisk förvaltning. Beroende på er förenings behov kan ni enkelt välja om ni vill köpa hela eller delar av den ekonomiska förvaltningen, vi anpassar oss utifrån era behov.
För att ni ska få en tydlig överblick över det mesta som rör er förening använder vi oss av en webbaserad kundportal. Här kan styrelsen även attestera fakturor och se rapporter som rör föreningens ekonomi.

Vi sköter all ekonomisk förvaltning

 • Löpande redovisning
 • Månadsavisering
 • Lägenhetsregister
 • Årsbokslut 
 • Köhantering etc.

Ekonomisk förvaltning för er som äger fastighet

Underlätta det dagliga fastighetsarbetet med hjälp av en ekonomisk förvaltning. Ni slipper bekymmer och sparar även mycket tid när ni anlitar SVEFABs ekonomer. Vi tar hand om allt ifrån redovisning, månadsavisering till årsbokslut etc och använder oss av de senaste verktygen för att effektivisera arbetet och säkerställa att ni får en professionell hantering av förvaltningens ekonomi.

Vi anpassar den ekonomiska förvaltningen efter era behov

Oavsett vilken ekonomisk hjälp er fastighet är i behov av så har vi både kunskapen och erfarenheten att ta hand om den. Vi vet att behoven kan variera och därför ser vi till att anpassa oss efter just era behov. Välkommen att kontakta oss om ni är intresserade av våra ekonomiska tjänster eller har några frågor.

Ekonomisk förvaltning underlättar för fastighetsägare

Våra kvalificerade ekonomer är inriktade på fastighetsägarens ekonomi vilket säkerställer att ni får det bästa när det gäller ekonomisk förvaltning. Genom ett omsorgsfullt arbete kan man undvika oförutsedda avgifter och få en bra koll på ekonomin.

  Fastighetsägare | Kontaktformuläret  • Administration – Vi hjälper till med alla typer av administrativa tjänster t.ex. felanmälan, kundservice etc.
  • Teknisk förvaltning – Våra kompetenta fastighetstekniker tar hand om skötsel, drift och underhåll av er fastighet.
  • Brandsäkerhet – Vi ser till att er fastighet är brandsäker.
  • Driftjour – Vår driftjour tar hand om skötsel, drift, underhåll och löser akuta problem utanför ordinarie arbetstid.
  • Ekonomisk förvaltning – Vi sköter bland annat fakturor, avgiftsaviseringar, årsbokslut samt andra ekonomiska delar som våra kunder behöver hjälp med.
  • Elavdelning – Vi kan bistå med hjälp vid elfel, när er fastighet ska renoveras etc.
  • Energioptimering – Vi sänker era energikostnader
  • Fastbränsleanläggningar – Vi tar hand om våra kunders värmecentraler i storlek från 100 kW upp till 10 MW.
  • Lokalvård – Vi tar hand om all typ av lokalvård bland annat trapphusstädning, grovstädning, lägenhetsstädning etc.
  • Utemiljö – Vi ansvarar för markskötsel och snöröjning för att våra kunder ska ha en trevlig utemiljö kring fastigheten.
  • OVK – Vi sköter våra kunders ventilationsanläggningar.
  • Projektledning – Vid ombyggnation av fastigheter så kan vi bistå med hjälp.
  • Teknikavdelning – Vi ansvarar för exempelvis värme- och ventilationsfrågor