Energioptimering för fastighetsägare 

Läcker er fastighet energi? Energiförbrukning står ofta för den största enskilda kostnaden i en fastighet, därför högprioriterar vi detta område. Genom löpande uppföljning får vi möjlighet att snabbt se avvikelser (t. ex ökad el, vatten- eller värmeförbrukning) och kan då åtgärda eventuella fel. Kort sagt: SVEFAB hjälper er att hålla nere kostnaderna.

    Fastighetsägare | Kontaktformuläret    Spara el och pengar på er fastighet 

    Genom en effektiv energiåtgång så får ni en miljövänlig och kostnadseffektiv fastighet. Det är vanligare än man kan tro att installationer slukar onödigt mycket energi och med energioptimerande åtgärder så kan ni göra stora besparingar – något som är bra både för miljön och ekonomin. SVEFAB effektiviserar alla delar i en fastighet som drar energi såsom värme, vatten, belysning, el, kyla och ventilation etc. Med ganska enkla medel kan man ofta optimera fastighetens energiåtgång rejält vilket i sin tur även ökar livslängden på installationerna. Ibland räcker det att anläggningen behöver rengöras och ibland är de felinställda medan man emellanåt behöver byta ut gamla installationer som drar onödigt mycket energi.

    Energioptimering av fastigheten – bra för miljön 

    Vi undersöker status och gör en energidiagnos på de tekniska anläggningarna i fastigheten och avgör vilka delar som behöver energioptimeras. Tillsammans med kunderna ser vi över vilka eventuella investeringar som behöver göras. Ibland räcker det långt med att vi reglerar temperatur och drifttid för att redan där kunna göra stora energivinster, något som inte innebär nya investeringar utan kan åtgärdas omedelbart.  SVEFAB tar itu med exempelvis värmeanläggningar, belysningsanläggningar, ventilationssystem och kylsystem. Det är alltid kunden som avgör vilka rekommendationer de vill att vi ska åtgärda och tillsammans skapas en energi- och underhållsplan för nödvändiga installationsbyten samt andra insatser som sparar energi. Vi förhindrar att energiläckage pågår genom regelbundet underhållsarbete.