Snöröjning för bostadsrättsföreningar

Vill ni ha hjälp med snöröjningen i er bostadsrättsförening? Låt oss på SVEFAB förenkla vintervardagen för er. Under säsongen november till slutet av mars är snömängderna som störst. Under denna tid är det viktigt med snöskottning, halkbekämpning och takskottning för att undvika skador på människor och egendom. Vi erbjuder snabb och säker snöröjning på exempelvis:

 • Innergårdar
 • Garageuppfarter
 • Portar
 • Trottoarer

SVEFAB är verksamma i hela Mälardalen. Du vet väl om att vi utöver snöröjning även erbjuder markskötsel för bostadsrättsföreningar? 

Snöröjning för bostadsrättsföreningar 

Slarv med snöröjning i bostadsrättsföreningens omgivningar kan få förödande följder. Därför tar vi snöröjningen på största allvar och är snabbt på plats för bedömning och skottning. Vi är uppmärksamma på halkrisker samt snö och is som bedöms falla ned från hög höjd och åtgärdar detta så att de boende i bostadsrättsföreningen tryggt kan röra sig i området oavsett vinterväder. 

Har ni frågor om jour eller andra snöröjningstjänster? Välkommen att kontakta oss!

  Bostadsrättsförening | Kontaktformuläret

  • Administration – Vi hjälper till med alla typer av administrativa tjänster t.ex. felanmälan, kundservice etc.
  • Teknisk förvaltning – Våra kompetenta fastighetstekniker tar hand om skötsel, drift och underhåll av er fastighet.
  • Brandsäkerhet – Vi ser till att er fastighet är brandsäker.
  • Driftjour – Vår driftjour tar hand om skötsel, drift, underhåll och löser akuta problem utanför ordinarie arbetstid.
  • Ekonomisk förvaltning – Vi sköter bland annat fakturor, avgiftsaviseringar, årsbokslut samt andra ekonomiska delar som våra kunder behöver hjälp med.
  • Elavdelning – Vi kan bistå med hjälp vid elfel, när er fastighet ska renoveras etc.
  • Energioptimering – Vi sänker era energikostnader.
  • Fastbränsleanläggningar – Vi tar hand om våra kunders värmecentraler i storlek från 100 kW upp till 10 MW.
  • Lokalvård – Vi tar hand om all typ av lokalvård bland annat trapphusstädning, grovstädning, lägenhetsstädning etc.
  • Utemiljö – Vi ansvarar för markskötsel och snöröjning för att våra kunder ska ha en trevlig utemiljö kring fastigheten.
  • OVK – Vi sköter våra kunders ventilationsanläggningar.
  • Projektledning – Vid ombyggnation av fastigheter så kan vi bistå med hjälp.
  • Teknikavdelning – Vi ansvarar för exempelvis värme- och ventilationsfrågor.