Snöröjning för bostadsrättsföreningar

Vill ni ha hjälp med snöröjningen i er bostadsrättsförening? Låt oss på SVEFAB förenkla vintervardagen för er. Under säsongen november till slutet av mars är snömängderna som störst. Under denna tid är det viktigt med snöskottning, halkbekämpning och takskottning för att undvika skador på människor och egendom. Vi erbjuder snabb och säker snöröjning på exempelvis:

 • innergårdar
 • garageuppfarter
 • portar
 • trottoarer.

SVEFAB är verksamma i hela Stockholm och Mälardalen. Du vet väl att vi förutom snöröjning även erbjuder markskötsel för Brf:er? 

Snöröjning för bostadsrättsföreningar med personal snabbt på plats 

Slarv med snöröjning i bostadsrättsföreningens omgivningar kan få förödande följder. Därför tar vi vårt arbete på största allvar och är snabbt på plats för bedömning och skottning. Vår personal är uppmärksamma på halkrisker samt snö och is som bedöms falla ner från hög höjd, och åtgärdar detta. Så att de boende i Brf:en tryggt kan röra sig i området oavsett vinterväder. 

Har du frågor om jour eller andra snöröjningstjänster? Välkommen att kontakta oss!

  Bostadsrättsförening | Kontaktformuläret

  • Administration – SVEFAB ansvarar för de administrativa tjänster som er fastighet är i behov av.
  • Badanläggningar – SVEFAB utför den tekniska driften av kommunala badhus.
  • Brandsäkerhet – SVEFAB hanterar årlig besiktning av handbrandsläckare och även månads- och kvartalsprovningar av brandlarm.
  • Driftjour – Vår driftjour finns tillgänglig utanför ordinarie arbetstid och ansvarar för att lösa akuta fel samt tar han om drift, skötsel och underhåll av fastigheten.
  • Ekonomisk Förvaltning – SVEFAB sköter fastighetens ekonomi, som t.ex fakturor, årsbokslut och avgiftsaviseringar.
  • Elavdelning – Vi hjälper till med både stora och små renoveringar.
  • Energioptimering – SVEFAB hjälper kunder att minska er fastighets energiutgifter.
  • Fastbränsleanläggningar – SVEFAB ansvarar för kunders värmecentraler i omfånget från 100 kW upp till 10 MW.
  • Lokalvård – Vi ansvarar för all sorts lokalvård, såsom exempelvis grovstädning, trapphusstädning och lägenhetsstädning.
  • Markskötsel / Snöröjning – För en ökad trivsel utomhus tar vi hand om både trädgårdsskötsel och snöröjning.
  • OVK – Vi ansvarar för våra kunders ventilationsanläggningar genom våra OVK-besiktningar.
  • Projektledning – SVEFAB kan bistå er med hjälp i samband med ombyggnader.
  • Teknikavdelning – Vi sköter exempelvis värme- och ventilationsfrågor.
  • Teknisk förvaltning – Med våra yrkesskickliga fastighetstekniker tar vi väl hand om skötsel, drift och underhåll av din fastighet samt dess tekniska system.