OVK-besiktning för fastigheter

SVEFAB utför OVK-besiktningar för fastighetsägare i Stockholm, Mälardalen med omnejd. När man äger en fastighet, så behöver man regelbundet utföra OVK-besiktning (obligatorisk ventilationskontroll). Vårt uppdrag är att vara hjälpa till med detta och åstadkomma ett behagligt inomhusklimat. Granskning och skötsel av ventilationsanläggningar är betydelsefulla både för fastighetens ekonomi och trevnad. SVEFAB är certifierade med behörighet ”K” för att utföra OVK-besiktningar. Vi har hand om rapportering till myndigheter och uträttar potentiella fel och brister i anläggningen och inregleringar av luftflöden.

Här kan du läsa om vår OVK-besiktning för brf:er.
Hitta kontaktuppgifter!

  Fastighetsägare | Kontaktformuläret  • Administration – Vi ansvarar för de administrativa tjänster som rör er fastighet.
  • Badanläggningar – SVEFAB hanterar den tekniska driften av badhus.
  • Brandsäkerhet – SVEFAB ser till att er fastighet får den främsta brandsäkerheten.
  • Driftjour – Vår driftjour är till din tjänst utanför ordinarie arbetstid och ansvarar för akuta fel samt tar hand om underhåll, skötsel och drift.
  • Ekonomisk förvaltning – Vi sköter fastighetens ekonomi, som exempelvis avgiftsaviseringar, fakturor samt årsbokslut.
  • Elavdelning – SVEFAB bidrar med hjälp i samband med renovering
  • Energioptimering – Med SVEFABs hjälp får din fastighet sänkta energikostnader.
  • Fastbränsleanläggningar – Vi ansvarar för våra kunders värmecentraler i storlek från 100 kW upp till 10 MW.
  • Lokalvård – SVEFAB utför en förstklassig lokalvård, som t.ex grovstädning, lägenhetsstädning och trapphusstädning.
  • Markskötsel/snöröjning – Vi tar hand om all markskötsel för en trevlig utemiljö.
  • OVK – Vi sköter översynen på ventilationsanläggningar och har certifikat och ”K” behörighet
  • Projektledning – SVEFAB bidrar med hjälp i samband med upprustningar och tillbyggnader
  • Teknikavdelning – Vårt serviceteam tar hand om värme- och ventilationsfrågor
  • Teknisk förvaltning – Med SVEFABs trygga händer är er fastighet i trygga händer. Teamet ansvarar för skötsel, drift och underhåll av fastighetens tekniska system.