OVK-besiktning för fastigheter

SVEFAB utför OVK-besiktningar för fastighetsägare i Mälardalen. När man äger en fastighet så behöver man regelbundet utföra OVK-besiktning (obligatorisk ventilationskontroll). Vårt uppdrag är att hjälpa till med detta och åstadkomma ett behagligt inomhusklimat. Granskning och skötsel av ventilationsanläggningar är betydelsefulla både för fastighetens ekonomi och trevnad. SVEFAB är certifierade med behörighet ”K” för att utföra OVK-besiktningar. Vi åtgärdar potentiella fel och brister i anläggningen och inregleringar av luftflöden.

Här kan du läsa om vår OVK-besiktning för Brf:er.
Hitta kontaktuppgifter

  Fastighetsägare | Kontaktformuläret  • Administration – Vi hjälper till med alla typer av administrativa tjänster t.ex. felanmälan, kundservice etc.
  • Teknisk förvaltning – Våra kompetenta fastighetstekniker tar hand om skötsel, drift och underhåll av er fastighet.
  • Brandsäkerhet – Vi ser till att er fastighet är brandsäker.
  • Driftjour – Vår driftjour tar hand om skötsel, drift, underhåll och löser akuta problem utanför ordinarie arbetstid.
  • Ekonomisk förvaltning – Vi sköter bland annat fakturor, avgiftsaviseringar, årsbokslut samt andra ekonomiska delar som våra kunder behöver hjälp med.
  • Elavdelning – Vi kan bistå med hjälp vid elfel, när er fastighet ska renoveras etc.
  • Energioptimering – Vi sänker era energikostnader.
  • Fastbränsleanläggningar – Vi tar hand om våra kunders värmecentraler i storlek från 100 kW upp till 10 MW.
  • Lokalvård – Vi tar hand om all typ av lokalvård bland annat trapphusstädning, grovstädning, lägenhetsstädning etc.
  • Utemiljö – Vi ansvarar för markskötsel och snöröjning för att våra kunder ska ha en trevlig utemiljö kring fastigheten.
  • OVK – Vi sköter våra kunders ventilationsanläggningar.
  • Projektledning – Vid ombyggnation av fastigheter så kan vi bistå med hjälp.
  • Teknikavdelning – Vi ansvarar för exempelvis värme- och ventilationsfrågor