Energioptimering för bostadsrättsförening

När en bostadsrätt läcker energi blir det både kostsamt samtidigt som det är dåligt för miljön. Vi på SVEFAB har stor erfarenhet av att effektivisera energiåtgången, vilket vanligtvis är den enskilt största kostnaden av fastigheten. Vi utför regelbundet underhåll och åtgärdar de fel som uppstår. Ofta kan man med enkla medel spara mycket energi, såsom att justera drifttider och temperaturer. Om man exempelvis har en gammal anläggning, som drar onödigt mycket energi, så kan det vara värt att göra en ny investering. Vi på SVEFAB undersöker bostadsrätters elektriska anläggningar och utifrån det gör vi en energidiagnos på vilka åtgärder man kan göra akut samt insatser som kan göras på längre sikt. Tillsammans med kunden kommer vi överens om en effektiv plan för att minimera energiåtgången av bostadsrätten. Genom löpande uppföljning har vi möjlighet att snabbt se och justera avvikelser på el-, vatten- och värmeförbrukning. På detta sätt håller du nere kostnaderna.

    Bostadsrättsförening | Kontaktformuläret

    Spara el och pengar på din bostadsrätt 

    Vi undersöker den tekniska statusen på bostadsrätters anläggningar och ser över vad som behöver justeras för att skapa en energioptimering. Man kan få stora energivinster av att justera temperatur och drifttid, något som vi kan göra på en gång. Vi på SVEFAB underhåller all sorts energiåtgång, såsom belysningsanläggningar, ventilationssystem, värmeanläggningar och kylsystem. Vi förhindrar energiläckage genom regelbundet underhållsarbete – allt för att få en så energioptimerad bostadsrätt som möjligt.

    Energioptimering av bostadsrätt – miljövänligt och kostnadseffektivt 

    Skapa en miljövänlig bostadsrättsförening med en effektiv energiåtgång – något som också är bra ur ekonomisk synvinkel. Det är vanligt att installationer slukar mycket mer energi än vad som är nödvändigt och genom energioptimerande åtgärder så kan man göra stora ekonomiska vinster på bostadsrätten. Värme, el, kyla, belysning och ventilation är exempel på vad som slukar el och det kan variera vad man kan behöva åtgärda för att spara energi. Genom underhåll av bostadsrättens anläggningar, så ökas dessutom dess livslängd.