Fastighetsförvaltning för bostadsrättsföreningar

SVEFAB har idag sitt huvudkontor i Täby samt mindre platskontor runt om i Mälardalen. Vi förvaltar ett stort antal bostadsrättsföreningar och är väl förtrogna med allt ifrån nyproduktion till ett äldre fastighetsbestånd. Vår framgång ligger i den höga kvalitet vi levererar samt vår gedigna erfarenhet inom branschen. Här nedanför presenteras våra olika förvaltningsområden. Tveka inte att kontakta oss om ni har några funderingar kring vad vi kan hjälpa er med.

Administration

Bra service till kunder går via en väl fungerande administration.

Badanläggningar

SVEFAB kan idag utföra den dagliga tekniska driften av badanläggningar.

Brandsäkerhet

SVEFAB har kompetensen och erfarenheten för att uppfylla de höga kraven på brandsäkerhet.

Driftjour

När det uppstår fel i en fastighet är det viktigt med snabba åtgärder för att begränsa skador oavsett tid på dygnet.

Ekonomisk förvaltning

Vi hjälper er med all ekonomisk förvaltning t.ex. löpande redovisning, månadsavisering, lägenhetsregister, köhantering, årsbokslut etc.

Elavdelning

Vi utför allt ifrån mindre reparationer till större entreprenader.

Energioptimering

När en fastighet läcker energi blir det både kostsamt samtidigt som det är dåligt för miljön. Vi på SVEFAB har stor erfarenhet av att effektivisera energiåtgången.

Fastbränsleanläggningar

Många fastigheters uppvärmningssystem konverteras av ekonomiska skäl till fastbränsle.

Lokalvård

Vi erbjuder lokalvård av högsta kvalitet. Både trapphusstädning, grovstädning samt lägenhetsstädning och givetvis används miljövänliga produkter.

Markskötsel / Snöröjning

En välskött utemiljö bidrar till god trivsel för de boende.

OVK

Översyn och underhåll av ventilationsanläggningar är viktiga både för fastighetens ekonomi och komfort.

Projektledning

SVEFAB kan hjälpa er med både mindre och större ombyggnationer.

Teknik

Vi arbetar med service och installation av ventilationsanläggningar.

Teknisk förvaltning

Grunden i fastighetsskötsel är den tekniska förvaltningen. SVEFABs förvaltare och fastighetstekniker är skickliga och kompetenta för att på bästa sätt ta hand om er fastighet. 

    Bostadsrättsförening | Kontaktformuläret