Fastighetsförvaltning för bostadsrättsföreningar

SVEFAB har i dagsläget 4 kontor, som är belägna i Sigtuna, Norrtälje, Åkersberga och Solna och vi är verksamma från Nynäshamn till Uppsala och vi är verksamma från Nynäshamn till Uppsala. Vi förvaltar ett stort antal bostadsrättsföreningar och är väl förtrogna med allt från nyproduktion till ett äldre fastighetsbestånd. Vår framgång ligger i den höga kvalitet vi levererar och vi lämnar gärna ut referenser om ni vill säkerställa detta med våra nuvarande kunder. Här nedanför presenteras våra olika förvaltningsområden. Tveka inte att kontakta oss om du har några funderingar kring vad vi kan hjälpa dig med.

Administration

Bra service till hyresgästerna går via en väl fungerande administration.

Badanläggningar

SVEFAB kan idag utföra den dagliga tekniska driften av badanläggningar.

Brandsäkerhet

Myndigheternas och hyresgästernas krav på brandsäkerhet är stora.

Driftjour

När det uppstår fel i en fastighet är det viktigt med snabba åtgärder för att begränsa skador.

Ekonomisk förvaltning

För att kunna leverera bästa tänkbara service på alla områden.

Elavdelning

Vi utför allt från mindre reparationer till större entreprenader.

Energioptimering

En välskött utemiljö bidrar till god trivsel och bibehållna värden.

Fastbränsleanläggningar

Många fastigheters uppvärmningssystem konverteras av ekonomiska skäl till fastbränsle.

Lokalvård

Vi erbjuder städning av högsta kvalitet. Både trapphusstädning, grovstädning samt lägenhetsstädning.

Markskötsel / Snöröjning

En välskött utemiljö bidrar till god trivsel och bibehållna värden.

OVK

SVEFAB är certifierade med behörighet ”K” för att genomföra OVK-besiktningar.

Projektledning

SVEFAB kan hjälpa till med både mindre och större ombyggnationer.

Teknikavdelning

Vi arbetar med service och installation av ventilationsanläggningar.

Teknisk förvaltning

Grunden i en fastighets skötsel är den tekniska förvaltningen.

    Bostadsrättsförening | Kontaktformuläret