Driftjour för fastighetsägare i Mälardalen

Fel och skador i en fastighet kan uppstå när som helst. Med SVEFABs driftjour kan vi snabbt åtgärda akuta fel med våra kunders fastigheter. Med en snabb och effektiv hjälp minimeras kostsamma skador och påfrestande upplevelser. Oavsett om ni behöver hjälp med akuta problem och fel, underhåll eller skötsel av tekniska system under jourtid så tar vår erfarna driftjour ansvar för detta.

Med SVEFABs skickliga och välutbildade personal är er fastighet i trygga händer. Vi är din stabila samarbetspartner som siktar på långsiktiga förvaltningsåtgärder.

Ring 020-544 022 så kopplas ni till Rapid Larmcentral som tar emot samtal och kopplar vidare till vår jourpersonal för att säkerställa att samtal och statistik loggas etc.

 

Vad är akuta problem och fel?

Felet som behöver åtgärdas ska ha uppkommit, förvärrats eller upptäcks under jourtid, alltså utöver ordinarie arbetstid. Felet är till stort besvär för er som fastighetsägare och kan innebära personliga, ekonomiska eller materiella skador om det inte åtgärdas omedelbart.


Fastighetsjouren åtgärdar akuta fel såsom:

 • Stopp i avlopp
 • Inbrottsskador
 • Vattenläckor och översvämningar
 • Avsaknad av värme och/eller varmvatten
 • Låsfel
 • Elfel
 • Stormskador med risk för fallande föremål 

Har ni frågor om vår driftjour för fastighetsägare? Kontakta oss med dem.

  Fastighetsägare | Kontaktformuläret  • Administration – Vi hjälper till med alla typer av administrativa tjänster t.ex. felanmälan, kundservice etc.
  • Teknisk förvaltning – Våra kompetenta fastighetstekniker tar hand om skötsel, drift och underhåll av er fastighet.
  • Brandsäkerhet – Vi ser till att er fastighet är brandsäker.
  • Driftjour – Vår driftjour tar hand om skötsel, drift, underhåll och löser akuta problem utanför ordinarie arbetstid.
  • Ekonomisk förvaltning – Vi sköter bland annat fakturor, avgiftsaviseringar, årsbokslut samt andra ekonomiska delar som våra kunder behöver hjälp med.
  • Elavdelning – Vi kan bistå med hjälp vid elfel, när er fastighet ska renoveras etc.
  • Energioptimering – Vi sänker era energikostnader.
  • Fastbränsleanläggningar – Vi tar hand om våra kunders värmecentraler i storlek från 100 kW upp till 10 MW.
  • Lokalvård – Vi tar hand om all typ av lokalvård bland annat trapphusstädning, grovstädning, lägenhetsstädning etc.
  • Utemiljö – Vi ansvarar för markskötsel och snöröjning för att våra kunder ska ha en trevlig utemiljö kring fastigheten.
  • OVK – Vi sköter våra kunders ventilationsanläggningar.
  • Projektledning – Vid ombyggnation av fastigheter så kan vi bistå med hjälp.
  • Teknikavdelning – Vi ansvarar för exempelvis värme- och ventilationsfrågor.