Driftjour för fastighetsägare i Stockholm

Fel och skador i en fastighet kan uppstå när som helst. Med SVEFABs fastighetsjour kan vi snabbt åtgärda akuta fel med våra kunders fastigheter. Med en snabb och effektiv hjälp minimeras kostsamma skador och påfrestande upplevelser. Oavsett om du behöver hjälp med akuta problem och fel, underhåll eller skötsel av tekniska system under jourtid, så tar vår erfarna driftjour ansvar för detta.

Med SVEFABs skickliga och välutbildade personal är din fastighet i trygga händer. Vi är din stabila samarbetspartner som siktar på långsiktiga förvaltningsåtgärder.

Ring 020-544 022, så kopplas ni till Rapid Larmcentral, som tar samtal och kopplar vidare till vår jourpersonal för säkerställa att samtal och statistik loggas m.m.

 

Vad är akuta problem och fel?

Felet som behöver åtgärdas ska ha uppkommit, förvärrats eller upptäcks under jourtid, alltså utöver ordinarie arbetstid. Felet är till stort besvär för dig som fastighetsägare och kan innebära personliga, ekonomiska eller materiella skador om det inte åtgärdas omedelbart.


Fastighetsjouren åtgärdar akuta fel såsom:

 • Stopp i avloppet
 • Inbrottsskador
 • Vattenläckor och översvämningar
 • Avsaknad av värme och/eller varmvatten
 • Låsfel
 • Elfel
 • Stormskador med risk för fallande föremål 

Har du frågor om fastighetsjour för fastighetsägare? Kontakta oss med dem!

  Fastighetsägare | Kontaktformuläret  • Administration – Vi hjälper till med växeltelefon, kundservice och andra administrativa tjänster. Med en väl fungerande administration får hyresgästerna den service de behöver.
  • Badanläggningar – Vi genomför bland annat underhållsarbeten och kompletteringar på befintliga brandskyddsanläggningar.
  • Brandsäkerhet – Myndigheternas och hyresgästernas krav på brandsäkerhet är stora. Vi tryggar våra kunders brandsäkerhet.
  • Driftjour – Vi åtgärdar snabbt fel och problem av fastigheter för att begränsa skador.
  • Ekonomisk förvaltning – SVEFAB erbjuder våra kunder alla former av ekonomisk förvaltning.
  • Elavdelning – SVEFAB utför både mindre reparationer till större entreprenader
  • Energioptimering – Energiförbrukningen är en stor kostnad. Vi hjälper våra kunder att minimera energiutgifterna.
  • Fastbränsleanläggningar – SVEFAB sköter och driftar värmecentraler.
  • Lokalvård – SVEFAB erbjuder städning av högsta kvalitet.
  • Markskötsel/snöröjning – Vi sköter trädgårdsarbete samt snöröjning om vintern.
  • OVK – Vi genomför OVK-besiktningar och sköter våra kunders ventilationsanläggningar.
  • Projektledning – Vi hjälper till med renovering av trapphus, hissar, tvättstugor samt övriga ombyggnader av fastigheter.
  • Teknikavdelning – Vi tar hand om exempelvis värme- och ventilationsfrågor.
  • Teknisk förvaltning – Våra skickliga fastighetstekniker sköter bland annat, drift och underhåll samt dess tekniska system av er fastighet.