Fastighetsjour för fastighetsägare 

Med SVEFABs fastighetsjour kan vi åtgärda de problem som kan uppstå med våra kunders fastigheter. Med en snabb och effektiv hjälp minimeras kostsamma skador som kan drabba fastigheten. Oavsett om du behöver hjälp med akuta problem och fel, underhåll eller skötsel av tekniska system under jourtid, så tar vår driftjour ansvar för detta.

Med SVEFABs skickliga och välutbildade personal är din fastighet i trygga händer. Vi är din stabila samarbetspartner som siktar på långsiktiga förvaltningsåtgärder. Ring 020-544 022 så kopplas ni till Rapid Larmcentral.

  Fastighetsägare | Kontaktformuläret  • Administration – Vi hjälper till med växeltelefon, kundservice och andra administrativa tjänster. Med en väl fungerande administration får hyresgästerna den service de behöver.
  • Badanläggningar – Vi genomför bland annat underhållsarbeten och kompletteringar på befintliga brandskyddsanläggningar.
  • Brandsäkerhet – Myndigheternas och hyresgästernas krav på brandsäkerhet är stora. Vi tryggar våra kunders brandsäkerhet.
  • Driftjour – Vi åtgärdar snabbt fel och problem av fastigheter för att begränsa skador.
  • Ekonomisk förvaltning – SVEFAB erbjuder våra kunder alla former av ekonomisk förvaltning.
  • Elavdelning – SVEFAB utför både mindre reparationer till större entreprenader
  • Energioptimering – Energiförbrukningen är en stor kostnad. Vi hjälper våra kunder att minimera energiutgifterna.
  • Fastbränsleanläggningar – SVEFAB sköter och driftar värmecentraler.
  • Lokalvård – SVEFAB erbjuder städning av högsta kvalitet.
  • Markskötsel/snöröjning – Vi sköter trädgårdsarbete samt snöröjning om vintern.
  • OVK – Vi genomför OVK-besiktningar och sköter våra kunders ventilationsanläggningar.
  • Projektledning – Vi hjälper till med renovering av trapphus, hissar, tvättstugor samt övriga ombyggnader av fastigheter.
  • Teknikavdelning – Vi tar hand om exempelvis värme- och ventilationsfrågor.
  • Teknisk förvaltning – Våra skickliga fastighetstekniker sköter bland annat, drift och underhåll samt dess tekniska system av er fastighet.