OVK-besiktning för bostadsrätter

Översyn och underhåll av ventilationsanläggningar är viktiga både för fastighetens ekonomi och komfort. SVEFAB är certifierade med behörighet ”K” för att genomföra OVK-besiktningar (Obligatorisk ventilationskontroll). Vi handhar även rapportering till myndigheter och åtgärdar eventuella fel och brister i anläggningen samt injusteringar av luftflöden. SVEFAB genomför en noggrann besiktning med fokus på de delar och den mångsidighet som OVK-besiktningar faktiskt rymmer. Avsikten är att varje bostadsrätt ska ha väl fungerande ventilation. Vi utför OVK-besiktningar i Stockholm, Mälardalen med omnejd.

Här kan du läsa om vår OVK-besiktning för fastighetsägare.
Hitta kontaktuppgifter!

  Bostadsrättsförening | Kontaktformuläret

  • Administration – SVEFAB förvaltar alla sorters administrativa tjänster för att underlätta för dig som fastighetsägare
  • Badanläggningar – Vi utför den tekniska driften av badanläggningar.
  • Brandsäkerhet – SVEFAB ansvarar för årlig besiktning av handbrandsläckare samt månads- och kvartalsprovningar av brandlarmsinrättningar.
  • Driftjour – Vår driftjour är verksam utanför kontorstid och garanterar att hantera kritiska fel och vi tar även han om drift, skötsel och underhåll av fastighetens tekniska system.
  • Ekonomisk förvaltning – SVEFAB ansvarar för fastighetens ekonomi, som t.ex avgiftsaviseringar, årsbokslut samt fakturor.
  • Elvadelning – SVEFAB ser till så att elen fungerar när det kommer till reparationer och ombyggnader.
  • Energioptimering – SVEFAB ordnar så att våra kunders energiutgifter sänks.
  • Fastighetsbränsleanläggningar – SVEFAB har hand om kunders värmecentraler i storlek från 100 kW upp till 10 MW.
  • Lokalvård – SVEFAB garanterar en högkvalitativ grovstädning, trapphusstädning och lägenhetsstädning med miljövänliga produkter.
  • Markskötsel/snöröjning – SVEFAB ansvarar för all sorts markskötsel; trädgårdar och snöröjning.
  • OVK – SVEFAB har hand om skötsel och granskning av ventilationsanläggningar.
  • Projektledning – Vi ansvarar våra kunder i samband med att det ska genomföras restaureringar.
  • Teknikavdelning – SVEFAB hanterar värme- och ventilations- och värmefrågor
  • Teknisk förvaltning – SVEFAB har erfarna och yrkesskickliga fastighetstekniker som tar hand om er fastighet.