Teknikavdelning

Vi arbetar med service och installation av ventilationsanläggningar. Underhåll av dessa är viktigt för er fastighets komfort och ekonomi.

SVEFAB är certifierade med behörighet K för att genomföra OVK-besiktningar.

Vår servicegrupp arbetar uteslutande med värme- och ventilationsfrågor. Dessutom tar vi hand om rapporteringen till myndigheter, åtgärdar fel och justerar anläggningarna.

    Bostadsrättsförening | Kontaktformuläret