Byggprojektledning

Vi på SVEFAB kan hjälpa till med både mindre och större ombyggnationer så som renovering av era trapphus, innegårdar, tvättstugor etc. Med oss får ni en pålitlig och professionell byggprojektledning som ser till att jobbet blir gjort.

Vad är byggprojektledning?

Vilken sorts byggnad man än äger så kommer man högst troligt att någon gång behöva någon form av byggprojektledning. Alla fastigheter som behöver vård eller utveckling kommer att resultera i ett byggprojekt. Här kommer en byggprojektledare in med sin erfarenhet, skicklighet, kunskap och tid. Denne finns på plats från det att ni planerar projektet tills dess att det är slutbesiktigat och godkänt.

Vad gör en byggprojektledare?

Byggprojektledarens uppgift är att inge trygghet hos fastighetsägaren och finnas tillgänglig för råd och sin expertis under hela projektets gång. En byggprojektledare tar bland annat hand om:

  • Upphandling och avtal med entreprenörer.
  • Ledning av det faktiska bygget.
  • Teknisk rådgivning.
  • Samordning av besiktningar.

För dig som beställare innebär detta att du både sparar tid och slipper alla komplexa delar som ett byggprojekt brukar innefatta. En byggprojektledare ser också till att du får det du har beställt och betalat för, en inte helt oviktig aspekt.

SVEFAB – experter på byggprojektledning

Som byggprojektledare ser vi till att ta projektet från start till mål på det smidigaste, mest ekonomiska och säkraste sättet. Med oss på SVEFAB som ert erfarna ombud får både beställare, boende och entreprenörer en trygg och professionell byggledning där allt följs enligt gällande lagar och regler.

Ring 020-544 022 eller mejla oss på info@svefab.com om du vill veta mer. Vi kommer gärna ut till er och ser över era behov.

Så ser ett byggprojekt ut

Vi brukar beskriva ett projekt i fyra delar:

Planering av projektet

Här går vi tillsammans igenom exakt vad som ska göras. Det innebär ofta besiktningar, genomgång av byggprojektets ekonomiska, juridiska och tekniska förutsättningar och informationsinsamling. På så vis får vi en stadig grund att stå på innan bygget påbörjas.

Upphandling och avtal med entreprenörer

Vi upprättar förfrågningsunderlag, håller dialog med entreprenörer och granskar de anbud som kommer in. När vi valt vår samarbetspartner upprättas ett noggrant beskrivet entreprenadavtal.

Byggprojektledningen

Vi finns till för att svara på alla de tekniska frågor som kan dyka upp. Vi bidrar med vårt engagemang för att rätt saker ska hända – i tid. Vi utför kontroller på byggarbetsplatsen, håller de möten som behövs och hanterar de ärenden som kan komma in under projektets gång.

Besiktningar och godkännanden

För att försäkra oss om att allt ska bli rätt, genomförs entreprenadbesiktningar före, under och efter projektets gång. Allt dokumenteras noggrant i besiktningsutlåtandet. Besiktningsmännen vi anlitar är anslutna till SBR.

Varför välja SVEFAB som byggprojektledare?

 

Trygghet 

Våra byggprojektledare har den erfarenhet och kunskap som krävs för ett komplext projekt. Vi vet vad som ska göras för att ni ska känna er trygga med att projektet fortskrider smidigt och på rätt sätt.

Sparar tid

Ett byggprojekts omfattning ska inte underskattas. Alla delar tar tid och projektledaren måste finnas tillgänglig under hela processen. Vi har koll på alla delar och svarar på de frågor som kan dyka upp. Ni kan bekvämt lägga all denna tid på annat.

Rätt pris

Tid är pengar och alla delar i ett byggprojekt kostar. Vi ser till att ni betalar rätt pris för rätt saker och undviker onödiga kostnader, samt att projektet fortlöper enligt schemat. Det gör att ni kan hålla nere kostnaderna.

Välkommen att kontakta oss på SVEFAB för professionell byggprojektledning. Ring 020-544 022 eller mejla oss på info@svefab.com.

    Bostadsrättsförening | Kontaktformuläret