Ekonomisk förvaltning för bostadsrättsföreningar

Har ni en bostadsrättsförening? Våra ekonomer är specialiserade på bostadsrättsföreningars ekonomi vilket gör att ni kan vara säkra på att er förening har en expert vid sin sida som gör det bästa för föreningen när det gäller den ekonomiska förvaltningen. 

 

Vi hjälper er med all ekonomisk förvaltning 

 • Löpande redovisning
 • Månadsavisering
 • Lägenhetsregister
 • Årsbokslut 
 • Köhantering

Effektiv ekonomisk förvaltning för bostadsrättsföreningar

Med ekonomisk förvaltning sparar ni tid och underlättar arbetet med bostadsrätten. Ni får en trygg förvaltning som är både bekymmersfri och effektiv. Vi använder oss av de senaste verktygen och säkerställer att redovisning, månadsavisering, årsbokslut etc fungerar på ett professionellt och bra sätt. Oavsett vilken hjälp din bostadsrättsförening behöver har vi såväl kunskapen som erfarenheten. Efter många år i branschen vet vi hur behoven kan skifta mellan olika bostadsrätter – ibland är man i behov av hjälp med budget, bokföring eller fakturor. Våra kvalificerade ekonomer anpassar sig helt enkelt efter dina specifika behov. Är du intresserad av våra ekonomiska tjänster, kontakta oss så berättar vi mer.

Få ordning på ekonomin med ekonomisk förvaltning

SVEFABs ekonomer är inriktade på bostadsrättsföreningar vilket ger en garanti på att föreningen får det bästa när det kommer till ekonomisk förvaltning. Genom ett noggrant arbete kan oförutsedda avgifter undvikas.

Här kan du läsa om vår ekonomiska förvaltning för fastighetsägare.
Hitta kontaktuppgifter

  Bostadsrättsförening | Kontaktformuläret

  • Administration – Vi hjälper till med alla typer av administrativa tjänster t.ex. felanmälan, kundservice etc.
  • Teknisk förvaltning – Våra kompetenta fastighetstekniker tar hand om skötsel, drift och underhåll av er fastighet.
  • Brandsäkerhet – Vi ser till att er fastighet är brandsäker.
  • Driftjour – Vår driftjour tar hand om skötsel, drift, underhåll och löser akuta problem utanför ordinarie arbetstid.
  • Ekonomisk förvaltning – Vi sköter bland annat fakturor, avgiftsaviseringar, årsbokslut samt andra ekonomiska delar som våra kunder behöver hjälp med.
  • Elavdelning – Vi kan bistå med hjälp vid elfel, när er fastighet ska renoveras etc.
  • Energioptimering – Vi sänker era energikostnader.
  • Fastbränsleanläggningar – Vi tar hand om våra kunders värmecentraler i storlek från 100 kW upp till 10 MW.
  • Lokalvård – Vi tar hand om all typ av lokalvård bland annat trapphusstädning, grovstädning, lägenhetsstädning etc.
  • Utemiljö – Vi ansvarar för markskötsel och snöröjning för att våra kunder ska ha en trevlig utemiljö kring fastigheten.
  • OVK – Vi sköter våra kunders ventilationsanläggningar.
  • Projektledning – Vid ombyggnation av fastigheter så kan vi bistå med hjälp.
  • Teknikavdelning – Vi ansvarar för exempelvis värme- och ventilationsfrågor.