Ekonomisk förvaltning för bostadsrättsföreningar

Har du en bostadsrättsförening i Stockholm och Mälardalen? Våra ekonomer är specialiserade på bostadsrättsföreningars ekonomi, vilket gör att ni kan vara säkra på att er förening har en expert vid sin sida som gör det bästa för föreningen när det gäller den ekonomiska förvaltningen. 

 

Vi hjälper er med all ekonomisk förvaltning 

 • Löpande redovisning
 • Månadsavisering
 • Lägenhetsregister
 • Årsbokslut 
 • Köhantering

Effektiv ekonomisk förvaltning för Bostadsrättsföreningar

Med ekonomisk förvaltning spar du tid och underlättar arbetet med bostadsrätten. Du får en trygg förvaltning, som både är bekymmersfri och effektiv. Vi använder oss av de senaste verktygen och säkerställer att redovisning, månadsavisering, årsbokslut etcetera fungerar på ett professionellt och bra sätt. Oavsett vilken hjälp din bostadsrättsförening behöver har vi såväl kunskapen som erfarenheten. Efter många år i branschen vet vi hur behoven kan skifta mellan olika bostadsrätter – ibland är man i behov av hjälp med budget, bokföring eller fakturor. Våra kvalificerade ekonomer anpassar sig helt enkelt efter dina specifika behov. Är du intresserad av våra ekonomiska tjänster, kontakta oss, så berättar vi mer.

Få ordning på ekonomin med ekonomisk förvaltning

SVEFABs ekonomer är inriktade på bostadsrättsföreningar, vilket ger en garanti på att föreningen får det bästa när det kommer till ekonomisk förvaltning. Genom ett noggrant arbete kan oförutsedda avgifter undvikas.

Här kan du läsa om vår ekonomiska förvaltning för fastighetsägare.
Hitta kontaktuppgifter!

  Bostadsrättsförening | Kontaktformuläret

  • Administration – Vi erbjuder alla de administrativa tjänster er fastighet kan vara i behov av.
  • Badanläggningar – SVEFAB utför den dagliga tekniska driften av kommunala badanläggningar.
  • Brandsäkerhet – SVEFAB utför bland annat både månads- och kvartalsprovningar av brandlarmsanläggningar samt årlig kontroll av handbrandsläckare.
  • Driftjour – Vår driftjour rättar till akuta fel samt sköter drift, underhåll och skötsel av fastighetens tekniska system utanför ordinarie arbetstid.
  • Ekonomisk förvaltning – Vi tar hand om årsbokslut, fakturor och avgiftsaviseringar och annat som rör ekonomi.
  • Elavdelning – SVEFAB sköter reparationer, nyinstallationer, underhåll och service.
  • Energioptimering – SVEFAB ser till att minska era kostnader på energiförbrukningen.
  • Fastbränsleanläggningar – SVEFAB sköter värmecentraler i storlek från 100 kW upp till 10 MW.
  • Lokalvård – Vi utför högkvalitativ trapphusstädning, grovstädning samt lägenhetsstädning.
  • Markskötsel och snöröjning – Vi erbjuder alla former av markskötsel, såsom exempelvis snöröjning samt skötsel av trädgårdsmiljön.
  • OVK – Vi utför underhåll och översyn av ventilationsanläggningar.
  • Projektledning – SVEFAB kan bistå med hjälp med ombyggnationer.
  • Teknikavdelning – Vår servicegrupp hanterar bland annat värme- och ventilationsfrågor.
  • Teknisk förvaltning – Vi har välutbildade fastighetstekniker som sköter om er fastighet – de ansvarar för skötsel, drift och underhåll av din fastighet samt tar hand om dess tekniska system.