Teknisk förvaltning för bostadsrättsföreningar 

Grunden i en fastighetsskötsel är den tekniska förvaltningen. SVEFABs fastighetstekniker är välutbildade för att på bästa vis ta hand om er fastighet – de ansvarar för drift, underhåll och skötsel av din fastighet och dess tekniska system. SVEFAB producerar ett brett sortiment av förvaltningstjänster och kan därmed erbjuda ett helhetsgrepp för förvaltningen av er fastighet. Vi sköter den tekniska förvaltningen för bostadsrättsföreningar i Stockholm och Mälardalen.

Vi sköter all teknisk förvaltning

 • Drift
 • Underhåll
 • Skötsel
 • Tekniska system etc.

Teknisk förvaltning förbättrar bostadsrättsföreningens ekonomi

Med våra välutbildade tekniker är er bostadsrättsförening i trygga händer. Vi ansvarar för skötsel, drift och underhåll samt tar hand om dess tekniska system. SVEFABs kvalificerade tekniker ser till att rätt investeringar och prioriteringar görs för att effektivisera skötseln av bostadsrättsföreningen. Detta bidrar till minskade utgifter och att bostadsrättsföreningen fungerar på ett optimalt sätt.

Effektiv teknisk förvaltning

SVEFABs tekniska förvaltning omfattar all sorts teknisk hjälp som kan önskas. Tveka inte att kontakta oss om du har frågor eller är intresserad av teknisk förvaltning av din bostadsrätt – vi hjälper dig.

  Bostadsrättsförening | Kontaktformuläret

  • Administration – SVEFAB sköter alla sorters administrativa tjänster som er fastighet kan behöva
  • Badanläggningar – Vi genomför den tekniska driften av kommunala badanläggningar.
  • Brandsäkerhet – Vi sköter årlig kontroll av handbrandsläckare samt månads- och kvartalsprovningar av brandlarmsanläggningar.
  • Driftjour – SVEFABs driftjour arbetar utanför ordinarie arbetstid och säkerställer att lösa akuta fel och vi tar han om drift, skötsel och underhåll av fastighetens tekniska system.
  • Ekonomisk Förvaltning – Vi sköter fastighetens ekonomi, som exempelvis fakturor, avgiftsaviseringar och årsbokslut.
  • Elavdelning – Oavsett om det ska göras stora eller små reparationer, så kan vi hjälpa till med detta.
  • Energioptimering – SVEFAB ser till att minska kunders energiutgifter.
  • Fastbränsleanläggningar – SVEFAB har hand om kunders värmecentraler i storlek från 100 kW upp till 10 MW.
  • Lokalvård – Vi sköter all sorts lokalvård, såsom exempelvis trapphusstädning, grovstädning och lägenhetsstädning.
  • Markskötsel / Snöröjning – Vi tar hand om all sorts markskötsel i trädgårdar inklusive snöröjning.
  • OVK – Vi tar hand om våra kunders ventilationsanläggningar
  • Projektledning – Oavsett om det ska göras stora eller små ombyggnationer, så kan vi bistå er med hjälp.
  • Teknikavdelning – SVEFAB sköter bland annat värme- och ventilationsfrågor
  • Teknisk förvaltning – Med våra välutbildade fastighetstekniker är er fastighet i trygga händer. Vi ansvarar för skötsel, drift och underhåll av din fastighet samt tar hand om dess tekniska system.