Teknisk förvaltning för bostadsrättsföreningar 

Grunden i fastighetsskötsel är den tekniska förvaltningen. SVEFABs förvaltare och fastighetstekniker är skickliga och kompetenta för att på bästa sätt kunna ta hand om er fastighet. De ansvarar för drift, underhåll och skötsel av er fastighet och dess tekniska system. SVEFAB har ett brett sortiment av förvaltningstjänster och kan därmed erbjuda ett helhetsgrepp för förvaltningen av er fastighet. Vi sköter den tekniska förvaltningen för bostadsrättsföreningar i Mälardalen.

Vi sköter all teknisk förvaltning

 • Drift
 • Underhåll
 • Skötsel
 • Tekniska system etc.

Teknisk förvaltning förbättrar bostadsrättsföreningens ekonomi

Med våra skickliga förvaltare och tekniker är er bostadsrättsförening i trygga händer. Vi ansvarar för skötsel, drift och underhåll samt tar hand om dess tekniska system. SVEFABs kvalificerade förvaltare och tekniker ser till att rätt investeringar och prioriteringar görs för att effektivisera skötseln av bostadsrättsföreningen. Detta bidrar till minskade utgifter och att bostadsrättsföreningen fungerar på ett optimalt sätt.

Effektiv teknisk förvaltning

SVEFABs tekniska förvaltning omfattar all sorts teknisk hjälp som kan önskas. Tveka inte att kontakta oss om ni har frågor eller är intresserade av teknisk förvaltning för er bostadsrättsförening. Vi finns här för er.

  Bostadsrättsförening | Kontaktformuläret

  • Administration – Vi hjälper till med alla typer av administrativa tjänster t.ex. felanmälan, kundservice etc.
  • Teknisk förvaltning – Våra kompetenta fastighetstekniker tar hand om skötsel, drift och underhåll av er fastighet.
  • Brandsäkerhet – Vi ser till att er fastighet är brandsäker.
  • Driftjour – Vår driftjour tar hand om skötsel, drift, underhåll och löser akuta problem utanför ordinarie arbetstid.
  • Ekonomisk förvaltning – Vi sköter bland annat fakturor, avgiftsaviseringar, årsbokslut samt andra ekonomiska delar som våra kunder behöver hjälp med.
  • Elavdelning – Vi kan bistå med hjälp vid elfel, när er fastighet ska renoveras etc.
  • Energioptimering – Vi sänker era energikostnader genom att komma med
   proaktiva förslag på energieffektiva åtgärder.
  • Fastbränsleanläggningar – Vi tar hand om våra kunders värmecentraler i storlek från 100 kW upp till 10 MW.
  • Lokalvård – Vi tar hand om all typ av lokalvård bland annat trapphusstädning, grovstädning, lägenhetsstädning etc.
  • Utemiljö – Vi ansvarar för markskötsel och snöröjning för att våra kunder ska ha en trevlig utemiljö kring fastigheten.
  • OVK – Vi sköter våra kunders ventilationsanläggningar.
  • Projektledning – Vid ombyggnation av fastigheter så kan vi bistå med hjälp.
  • Teknikavdelning – Vi ansvarar för exempelvis värme- och ventilationsfrågor.