Lokalvård för fastighetsägare

SVEFAB är verksamma och utför lokalvård i Mälardalen. Vi erbjuder trapphusstädning, grovstädning samt lägenhetsstädning av högsta kvalitet. På detta sätt upprätthålls en hög standard för bästa trivseln i bostadsområdet. Självklart används miljöanpassade produkter som lever upp till de höga krav vi har på effektivitet och miljövänlighet. Vi är övertygade om att rena och välvårdade fastigheter är inbjudande och bidrar till de boendes välmående. Genom att ständigt ha en hög kvalitet och utmärkt servicenivå av våra tjänster så skapas en ren känsla i era fastigheter.

Här kan du läsa om vår lokalvård för Brf:er.
Hitta kontaktuppgifter

  Fastighetsägare | Kontaktformuläret  • Administration – Vi hjälper till med alla typer av administrativa tjänster t.ex. felanmälan, kundservice etc.
  • Teknisk förvaltning – Våra kompetenta fastighetstekniker tar hand om skötsel, drift och underhåll av er fastighet.
  • Brandsäkerhet – Vi ser till att er fastighet är brandsäker.
  • Driftjour – Vår driftjour tar hand om skötsel, drift, underhåll och löser akuta problem utanför ordinarie arbetstid.
  • Ekonomisk förvaltning – Vi sköter bland annat fakturor, avgiftsaviseringar, årsbokslut samt andra ekonomiska delar som våra kunder behöver hjälp med.
  • Elavdelning – Vi kan bistå med hjälp vid elfel, när er fastighet ska renoveras etc.
  • Energioptimering – Vi sänker era energikostnader
  • Fastbränsleanläggningar – Vi tar hand om våra kunders värmecentraler i storlek från 100 kW upp till 10 MW.
  • Lokalvård – Vi tar hand om all typ av lokalvård bland annat trapphusstädning, grovstädning, lägenhetsstädning etc.
  • Utemiljö – Vi ansvarar för markskötsel och snöröjning för att våra kunder ska ha en trevlig utemiljö kring fastigheten.
  • OVK – Vi sköter våra kunders ventilationsanläggningar.
  • Projektledning – Vid ombyggnation av fastigheter så kan vi bistå med hjälp.
  • Teknikavdelning – Vi ansvarar för exempelvis värme- och ventilationsfrågor