Lokalvård för fastighetsägare

SVEFAB är verksamma och utför lokalvård i Stockholm med omnejd. Vi erbjuder trapphusstädning, grovstädning samt lägenhetsstädning av högsta kvalitet. På detta sätt upprätthålls en hög standard för bästa trivseln i bostadsområdet. Självklart används miljöanpassade produkter som lever upp till de höga krav vi har på effektivitet och miljövänlighet. Vi är övertygade om att rena och välvårdade fastigheter är inbjudande och bidrar till de boendes välmående. Genom att ständigt ha en hög kvalitet och utmärkt servicenivå av våra tjänster, så skapas en ren känsla i era fastigheter.

Här kan du läsa om vår lokalvård för brf:er.
Hitta kontaktuppgifter!

  Fastighetsägare | Kontaktformuläret  • Administration – SVEFAB erbjuder en förstklassig service till hyresgäster med en väl fungerande administration.
  • Badanläggningar – SVEFAB tar hand om badanläggningars dagliga drift
  • Brandsäkerhet – SVEFAB kontrollerar handbrandsläckare och genomför prover för brandlarmsanläggningar.
  • Driftjour – När skador och fel uppstår i fastigheten, så åtgärdar vi dessa snabbt och effektivt.
  • Ekonomisk Förvaltning – SVEFAB tar hand om årsbokslut, fakturor och avgiftsaviseringar och erbjuder den främsta servicen.
  • Elavdelning – Oavsett om ni behöver hjälp med service, reparationer och underhåll, så hjälper vi er.
  • Energioptimering – Genom att vi effektiviserar fastigheters energiförbrukning, så får ni lägre kostnader. 
  • Fastbränsleanläggningar – Vi tar hand om värmecentraler i varierande storlekar från 100 kW upp till 10 MW.
  • Lokalvård – Vi erbjuder förstklassig trapphusstädning, grovstädning samt lägenhetsstädning.
  • Markskötsel / Snöröjning – SVEFAB höjer trivseln genom att ta hand om markskötseln kring fastigheten.
  • OVK – SVEFAB utför besiktningar och är certifierade och har en ”K” behörighet
  • Projektledning – SVEFAB kan hjälpa till med både mindre och större renoveringar.
  • Teknikavdelning – Vårt serviceteam arbetar med installation och av ventilationsanläggningar.
  • Teknisk förvaltning – SVEFAB:s tekniker tar hand om er fastighet – de ansvarar för tekniska system, skötsel, drift och underhåll.