Teknisk förvaltning för fastighetsägare

Våra förvaltare och fastighetstekniker tar väl hand om er fastighet. Den tekniska förvaltningen är grunden i all fastighetsskötsel. Vi sköter den tekniska förvaltningen för fastighetsägare i Mälardalen. Vi tar ett helhetsgrepp om förvaltningsarbetet och tillhandahåller en komplett service av er fastighet. Vi sköter tillsyn/skötsel samt felavhjälpande underhåll för fastighetsägare.

Vi sköter all teknisk förvaltning

 • Drift
 • Underhåll
 • Skötsel
 • Tekniska system etc.

Teknisk förvaltning gynnar fastighetsägarens ekonomi

Er fastighet är i trygga händer med våra kvalificerade förvaltare och tekniker. Vi tar hand om er fastighets tekniska behov, där våra förvaltare och tekniker ser till att göra de rätta prioriteringarna och investeringarna i samråd med er som kund för att fastigheten skall fungera på ett optimalt och ekonomiskt sätt.

Effektiv teknisk förvaltning

Som fastighetsägare gäller det att ha koll på många olika delar och det kan bli ett tungt och tidskrävande arbete. Genom SVEFABs tekniska tjänster får ni en komplett service som anpassas efter just era behov och önskemål. Välkommen att kontakta oss om ni är intresserade av teknisk förvaltning av er fastighet – vi hjälper er gärna!

  Fastighetsägare | Kontaktformuläret  • Administration – Vi hjälper till med alla typer av administrativa tjänster t.ex. felanmälan, kundservice etc.
  • Teknisk förvaltning – Våra kompetenta fastighetstekniker tar hand om skötsel, drift och underhåll av er fastighet.
  • Brandsäkerhet – Vi ser till att er fastighet är brandsäker.
  • Driftjour – Vår driftjour tar hand om skötsel, drift, underhåll och löser akuta problem utanför ordinarie arbetstid.
  • Ekonomisk förvaltning – Vi sköter bland annat fakturor, avgiftsaviseringar, årsbokslut samt andra ekonomiska delar som våra kunder behöver hjälp med.
  • Elavdelning – Vi kan bistå med hjälp vid elfel, när er fastighet ska renoveras etc.
  • Energioptimering – Vi sänker era energikostnader
  • Fastbränsleanläggningar – Vi tar hand om våra kunders värmecentraler i storlek från 100 kW upp till 10 MW.
  • Lokalvård – Vi tar hand om all typ av lokalvård bland annat trapphusstädning, grovstädning, lägenhetsstädning etc.
  • Utemiljö – Vi ansvarar för markskötsel och snöröjning för att våra kunder ska ha en trevlig utemiljö kring fastigheten.
  • OVK – Vi sköter våra kunders ventilationsanläggningar.
  • Projektledning – Vid ombyggnation av fastigheter så kan vi bistå med hjälp.
  • Teknikavdelning – Vi ansvarar för exempelvis värme- och ventilationsfrågor