Teknisk förvaltning för fastighetsägare

Vi använder oss endast av professionella och välutbildade fastighetstekniker, som tar väl han om er fastighet. Den tekniska förvaltningen är grunden i all fastighetsskötsel. Vi sköter den tekniska förvaltningen för fastighetsägare i Stockholm och Mälardalen.
Oavsett om du behöver hjälp med underhåll, drift eller skötsel samt dess tekniska system av din fastighet, så ansvarar SVEFABs fastighetstekniker över detta. Vi tar ett helhetsgrepp om förvaltningsarbetet och tillhandahåller en komplett service av er fastighet. Vi sköter felavhjälpande underhåll för fastighetsägare.

Vi sköter all teknisk förvaltning

 • Drift
 • Underhåll
 • Skötsel
 • Tekniska system etc.

Teknisk förvaltning gynnar fastighetsägarens ekonomi

Din fastighet är i trygga händer med våra kvalificerade tekniker. Vi tar hand om de tekniska behov din fastighet är i behov av, där våra tekniker ser till att göra de rätta prioriteringarna och investeringarna för att fastigheten ska fungera på ett optimalt och ekonomiskt sätt. Våra tekniska förvaltare är specialister på fastighetsförvaltningar och hjälper till med allt från rådgivning till att ansvara för hela fastighetens tekniska förvaltning.

Effektiv teknisk förvaltning

Som fastighetsägare gäller det att ha koll på många olika delar och det kan bli ett tungt och tidsödande arbete. Genom SVEFABs tekniska tjänster får du en komplett hjälp som anpassas efter just dina behov och önskemål. Välkommen att kontakta oss om är intresserad av teknisk förvaltning för din bostadsrätt – vi hjälper dig.

  Fastighetsägare | Kontaktformuläret  • Administration – Vi tar hand om allehanda administrativa tjänster
  • Badanläggningar – SVEFAB sköter den tekniska driften av alla sorters badhus.
  • Brandsäkerhet – Vi ansvarar över att er fastighet har den främsta brandsäkerheten.
  • Driftjour – Utanför ordinarie arbetstid så kan du söka efter vår driftjour, som löser akuta fel samt tar hand om skötsel, drift och underhåll.
  • Ekonomisk förvaltning – Vi tar hand om allt som rör fastighetens ekonomi. Det kan exempelvis handla om hantering av fakturor, avgiftsaviseringar och årsbokslut.
  • Elavdelning – Vi hjälper till när er fastighet ska renoveras
  • Energioptimering – Med SVEFABs hjälp kan du få lägre energikostnader.
  • Fastbränsleanläggningar – Vi sköter våra kunders värmecentraler i storlek från 100 kW upp till 10 MW.
  • Lokalvård – SVEFAB ansvarar för lokalvård, såsom exempelvis lägenhetsstädning, trapphusstädning samt grovstädning.
  • Markskötsel/snöröjning – Om vintern sköter vi snöröjningen och övriga årstider tar vi hand om all sorts markskötsel.
  • OVK – Om du behöver översyn av ventilationsanläggningar, så kan vi hjälpa till med detta.
  • Projektledning – Vi kan hjälpa till med reparationer och tillbyggnader
  • Teknikavdelning – Vår servicegrupp ansvarar för bland annat värme- och ventilationsfrågor.
  • Teknisk förvaltning – Er fastighet är i trygga händer med SVEFABs välutbildade fastighetstekniker – de tar hand om skötsel, drift och underhåll av din fastighet dess tekniska system.