Affärsidé & Vision

SVEFAB har som affärsidé att bevara värden för framtiden genom att bedriva kvalitetssäkrad teknisk, administrativ och ekonomisk fastighetsförvaltning i Sverige.

Kvalitetssäkrad innebär att vi utför arbetet i enlighet med kundens kravspecifikation, enligt god branschstandard och i enlighet med SVEFABs rutiner. Teknisk förvaltning innebär fastighetsdrift med tillsyn, skötsel och felavhjälpande underhåll. I vår tekniska förvaltning kan också ingå städ, mark och mindre entreprenadarbeten som om – och tillbyggnad av fastigheter.

Administrativ- och ekonomisk förvaltning innebär bland annat att vi tar emot felanmälan, sköter uppdragsgivarens hyresavisering och kundservice gentemot hyresgästerna och att vi bemannar kundernas telefonväxel.

  • Vi vill vara ett modernt och ledande företag i branschen som genom tekniska hjälpmedel, effektiva rutiner och en kompetent och motiverad personal erbjuder våra kunder den bästa fastighetsförvaltningen för deras pengar.
  • Vi vill att våra kunder ska uppfatta oss som kompetenta, tillgängliga och lätta att samarbeta med.
  • Vi vill vara en stabil och långsiktig arbetsgivare för våra medarbetare och skapa sunda arbetsförhållanden där de känner arbetsglädje, delaktighet och lust att utvecklas.
  • Som företag vill vi också vara ett gott exempel och bidra till en bättre miljö och därmed ett bättre samhälle.