Förvaltning för fastighetsägare

Använder du som fastighetsägare oss på SVEFAB kan du förvänta dig en förvaltare som alltid levererar högsta kvalitet, vi har hög tillgänglighet och stor lokalkännedom, vilket ger dig en personligare och mer närvarande service. Vi hjälper dig att lösa dina problem och inget är längre bort än ett samtal eller mail.

Reception hos SVEFAB

Administration

Bra service till hyresgästerna går via en väl fungerande administration.

Blomma i fokus, med badkar i bakgrunden

Badanläggningar

SVEFAB kan idag utföra den dagliga tekniska driften av badanläggningar.

Brandvarnare uppsatt på tak

Brandsäkerhet

Myndigheternas och hyresgästernas krav på brandsäkerhet är stora.

Driftjour-bil med texten 'Din fastgihet i trygga händer'

Driftjour

Vår driftjour ansvarar för att åtgärda akuta fel och vi upprätthåller drift.

Fastigheter vid kanal

Ekonomisk förvaltning

För att kunna leverera bästa tänkbara service på alla områden.

Elektriker som utför en kontroll

Elavdelning

Vi utför allt från mindre reparationer till större entreprenader.

Höghus med båtar och vatten i förgrunden

Energioptimering

Energiförbrukning står ofta för den största enskilda kostnaden i en fastighet.

Eldlåga i mörker

Fastbränsleanläggningar

Många fastigheters uppvärmningssystem konverteras av ekonomiska skäl till fastbränsle.

Anställd på SVEFAB som rengör fönster

Lokalvård

Vi erbjuder städning av högsta kvalitet.

Två byggnader mitt i stad

Markskötsel / Snöröjning

SVEFAB kan hjälpa till med både mindre och större ombyggnationer.

Bil för ventilationskontroller från SVEFAB

OVK

SVEFAB är certifierade med behörighet ”K” för att genomföra OVK-besiktningar.

Projektledare med pärm

Projektledning

SVEFAB kan hjälpa till med både mindre och större ombyggnationer.

Ventilationsarbete på tak

Teknikavdelning

Vi arbetar med service och installation av ventilationsanläggningar.

Skylt på dörr "Vi sköter den tekniska driften av Er fastighet"

Teknisk förvaltning

Grunden i en fastighets skötsel är den tekniska förvaltningen.

    Fastighetsägare | Kontaktformuläret    Fastighetsförvaltning i Stockholm och Mälardalen 

    I en fastighet behöver man utföra regelbunden tillsyn för att alla delar ska fungera på rätt sätt. Oavsett om det är el, ekonomi, lokalvård, energioptimering, markskötsel eller något annat område du behöver hjälp med, så kan vi bistå dig med det. Genom rutinmässigt underhållsarbete, så minskas risken för akuta och kostsamma problem. Dessutom upprätthålls en sund och säker miljö både inne och utanför fastigheten. Skulle någon olycka ske utanför ordinarie arbetstid, så kan vi bistå dig med vår driftjour som åker ut till fastigheter i Storstockholm och Mälardalen.

    Helhetsservice som utgår från era förvaltningsbehov 

    Vi skräddarsyr en långsiktig lösning utifrån dina förvaltningsbehov och erbjuder både helhetslösningar likväl som enskilda tjänster. För er som behöver en omfattande service, så kan vi ta hand om allt förvaltningsarbete, från tekniskt- ekonomisk förvaltning till lokalstäd etcetera. SVEFAB erbjuder en samordnad förvaltning och har en stor lokal kännedom inom Stockholmsområdet och Mälardalen. Genom att lägga ut förvaltningsarbetet på entreprenad, så får du tid över för annat. Vi på SVEFAB har anställda med gedigen kompetens och är auktoriserade inom respektive område – allt för att du som fastighetsägare ska känna dig helt trygg med SVEFAB;s förvaltningsarbete.