Förvaltning för fastighetsägare

Använder ni som fastighetsägare oss på SVEFAB kan du förvänta er en förvaltare som alltid levererar högsta kvalitet med hög tillgänglighet och stor lokalkännedom, vilket ger er en mer personlig och närvarande service. Vi hjälper er att lösa era problem och inget är längre bort än ett samtal eller mejl.

Reception hos SVEFAB

Administration

Bra service till kunder går via en väl fungerande administration.

Blomma i fokus, med badkar i bakgrunden

Badanläggningar

SVEFAB kan idag utföra den dagliga tekniska driften av badanläggningar.

Brandvarnare uppsatt på tak

Brandsäkerhet

SVEFAB har kompetensen och erfarenheten för att uppfylla de höga kraven på brandsäkerhet.

Driftjour-bil med texten 'Din fastgihet i trygga händer'

Driftjour

När det uppstår allvarliga fel i en fastighet är det viktigt med snabba åtgärder för att begränsa skador oavsett tid på dygnet.

Fastigheter vid kanal

Ekonomisk förvaltning

Vi hjälper er med all ekonomisk förvaltning t.ex. löpande redovisning, månadsavisering, lägenhetsregister, köhantering, årsbokslut etc.

Elektriker som utför en kontroll

Elavdelning

Vi utför allt ifrån mindre reparationer till större entreprenader.

Höghus med båtar och vatten i förgrunden

Energioptimering

När en fastighet läcker energi blir det både kostsamt samtidigt som det är dåligt för miljön. Vi på SVEFAB har stor erfarenhet av att effektivisera energiåtgången

Eldlåga i mörker

Fastbränsleanläggningar

Många fastigheters uppvärmningssystem konverteras av ekonomiska skäl till fastbränsle.

Anställd på SVEFAB som rengör fönster

Lokalvård

Vi erbjuder lokalvård av högsta kvalitet. Både trapphusstädning, grovstädning samt lägenhetsstädning och givetvis används miljövänliga produkter

Två byggnader mitt i stad

Markskötsel / Snöröjning

En välskött utemiljö bidrar till god trivsel för de boende.

Bil för ventilationskontroller från SVEFAB

OVK

Översyn och underhåll av ventilationsanläggningar är viktiga både för fastighetens ekonomi och komfort.

Projektledare med pärm

Projektledning

SVEFAB kan hjälpa till med både mindre och större ombyggnationer.

Brf Portikhuset med fyra våningar och 41 lägenheter

Teknik

Vi arbetar med service och installation av ventilationsanläggningar.

Skylt på dörr "Vi sköter den tekniska driften av Er fastighet"

Teknisk förvaltning

Grunden i fastighetsskötsel är den tekniska förvaltningen. SVEFABs förvaltare och fastighetstekniker är skickliga och kompetenta för att på bästa sätt ta hand om er fastighet.

    Fastighetsägare | Kontaktformuläret    Fastighetsförvaltning i Mälardalen

    I en fastighet behöver man utföra regelbunden tillsyn för att alla delar ska fungera på rätt sätt. Oavsett om det är el, ekonomi, lokalvård, energioptimering, markskötsel eller något annat område du behöver hjälp med så kan vi bistå dig med det. Genom rutinmässigt underhållsarbete, så minskar risken för akuta och kostsamma problem. Dessutom upprätthålls en hälsosam och säker miljö både inne och utanför fastigheten. Skulle någon olycka i fastigheten ske utanför ordinarie arbetstid så kan vi bistå er med vår driftjour som åker ut till fastigheter i Mälardalen.

    Helhetsservice som utgår från era förvaltningsbehov

    Vi skräddarsyr en långsiktig lösning utifrån era förvaltningsbehov och erbjuder både helhetslösningar likväl som enskilda tjänster. För er som behöver en omfattande service så kan vi ta hand om allt förvaltningsarbete t.ex. teknisk förvaltning, lokalvård, utemiljö, ekonomisk förvaltning etc. SVEFAB erbjuder en samordnad förvaltning och har en stor lokal kännedom inom Mälardalen. Genom att lägga ut förvaltningsarbetet på entreprenad så får ni tid över till annat. Vi på SVEFAB har anställda med gedigen kompetens och är auktoriserade inom respektive område, allt för att ni som fastighetsägare ska känna er helt trygga med SVEFABs förvaltningsarbete.