Vi kontaktar dig!

x

Fyll i dina uppgifter i formuläret så kontaktar vi dig per e-post eller telefon inom kort

Markskötsel och snöröjning för bostadsrättsägare

SVEFAB ansvarar för all markskötsel som behövs i Stockholm med omnejd.
En välskött utemiljö bidrar till god trivsel och bibehållna värden. Vi erbjuder alla former av markskötsel, allt från snöröjning till underhåll av trädgårdsmiljön. Genom att ha det välskött utanför sin fastighet, så skapas ett fulländat helhetsintryck. Bostadsrättsägarna får därmed en utemiljö de vill vistas i.

SVEFAB levererar ett brett utbud av tjänster av alla utomhusytor för bostadsrättsföreningar.
Att hålla utemiljön i ett bra skick är en grundläggande del av en fastighets vård. Vi genomför markskötsel vid exempelvis lekplatser, entréer samt övriga områden som tillhör fastigheten. Om det finns ytor av gräs, träd och blomsterrabatter, så tar vi även hand om det. Välkommen att kontakta oss för mer information om hur vi kan hjälpa er.

Här kan du läsa om vår markskötsel och snöröjning för fastighetsägare.
Hitta kontaktuppgifter!

Bostadsrättsförening | Kontaktformuläret • Administration – SVEFAB ansvarar för de administrativa tjänster som er fastighet är i behov av.
 • Badanläggningar – SVEFAB utför den tekniska driften av kommunala badhus.
 • Brandsäkerhet – SVEFAB hanterar årlig besiktning av handbrandsläckare och även månads- och kvartalsprovningar av brandlarm.
 • Driftjour – Vår driftjour finns tillgänglig utanför ordinarie arbetstid och ansvarar för att lösa akuta fel samt tar han om drift, skötsel och underhåll av fastigheten.
 • Ekonomisk Förvaltning – SVEFAB sköter fastighetens ekonomi, som t.ex fakturor, årsbokslut och avgiftsaviseringar.
 • Elavdelning – Vi hjälper till med både stora och små renoveringar.
 • Energioptimering – SVEFAB hjälper kunder att minska er fastighets energiutgifter.
 • Fastbränsleanläggningar – SVEFAB ansvarar för kunders värmecentraler i omfånget från 100 kW upp till 10 MW.
 • Lokalvård – Vi ansvarar för all sorts lokalvård, såsom exempelvis grovstädning, trapphusstädning och lägenhetsstädning.
 • Markskötsel / Snöröjning – För en ökad trivsel utomhus tar vi hand om både trädgårdsskötsel och snöröjning.
 • OVK – Vi ansvarar för våra kunders ventilationsanläggningar genom våra OVK-besiktningar.
 • Projektledning – SVEFAB kan bistå er med hjälp i samband med ombyggnader.
 • Teknikavdelning – Vi sköter exempelvis värme- och ventilationsfrågor.
 • Teknisk förvaltning – Med våra yrkesskickliga fastighetstekniker tar vi väl hand om skötsel, drift och underhåll av din fastighet samt dess tekniska system.