Snöröjning för fastighetsägare

Är ni fastighetsägare och behöver hjälp med snöröjning? Låt oss på SVEFAB hjälpa er. Alla fastighetsägare är enligt lag ansvariga att åtgärda risker och sköta vinterunderhållet när snön kommer. När ni tar hjälp av oss ser vi till att trottoarer, parkeringar, entréer och gångar är skottade och säkra för de boende att vistas på. Vi sköter även halkbekämpningen genom saltning eller sandning. 

Vi anpassar förstås avtalet efter fastighetens behov och har ni frågor är ni välkomna att kontakta oss

 

SVEFAB – när ni som fastighetsägare vill ha trygg och snabb snöröjning

Vi är ett tryggt val när det gäller snöröjning för fastighetsägare. Vi har 20 års erfarenhet i branschen vilket gör att ni får en tillgänglig fastighetsförvaltare med god lokalkännedom och hög servicekänsla med stor kunskap om säkerhet och riskbedömning. Så att ni får inbjudande vinteromgivningar som är fria från riskfyllda istappar, halka och snö på gångbanorna. 

 

Vi erbjuder snöröjning i hela Mälardalen, och har vårt huvudkontor i Täby. Här kan ni höra av er till oss.

 

  Fastighetsägare | Kontaktformuläret  • Administration – Vi hjälper till med alla typer av administrativa tjänster t.ex. felanmälan, kundservice etc.
  • Teknisk förvaltning – Våra kompetenta fastighetstekniker tar hand om skötsel, drift och underhåll av er fastighet.
  • Brandsäkerhet – Vi ser till att er fastighet är brandsäker.
  • Driftjour – Vår driftjour tar hand om skötsel, drift, underhåll och löser akuta problem utanför ordinarie arbetstid.
  • Ekonomisk förvaltning – Vi sköter bland annat fakturor, avgiftsaviseringar, årsbokslut samt andra ekonomiska delar som våra kunder behöver hjälp med.
  • Elavdelning – Vi kan bistå med hjälp vid elfel, när er fastighet ska renoveras etc.
  • Energioptimering – Vi sänker era energikostnader.
  • Fastbränsleanläggningar – Vi tar hand om våra kunders värmecentraler i storlek från 100 kW upp till 10 MW.
  • Lokalvård – Vi tar hand om all typ av lokalvård bland annat trapphusstädning, grovstädning, lägenhetsstädning etc.
  • Utemiljö – Vi ansvarar för markskötsel och snöröjning för att våra kunder ska ha en trevlig utemiljö kring fastigheten.
  • OVK – Vi sköter våra kunders ventilationsanläggningar.
  • Projektledning – Vid ombyggnation av fastigheter så kan vi bistå med hjälp.
  • Teknikavdelning – Vi ansvarar för exempelvis värme- och ventilationsfrågor.