Snöröjning för fastighetsägare

Är du fastighetsägare och behöver hjälp med snöröjning? Låt oss på SVEFAB® hjälpa dig! Alla fastighetsägare är enligt lag ansvariga att åtgärda risker och sköta vinterunderhållet när snön kommer. När du tar hjälp av oss ser vi till att trottoarer, parkeringar, entréer och gångar är skottade och säkra för de boende att vistas på. Vi sköter även halkbekämpningen genom saltning eller sandning. 

Vi anpassar förstås avtalet efter fastighetens behov, och har du frågor är du välkommen att kontakta oss

 

SVEFAB – när du som fastighetsägare vill ha trygg och snabb snöröjning

Vi är ett tryggt val när det gäller snöröjning för fastighetsägare. 20 års erfarenhet i branschen gör att du får en tillgänglig fastighetsförvaltare med god lokalkännedom och hög servicekänsla. Vår snöröjningspersonal är händig och har stor kunskap om säkerhet och riskbedömning. Så att du får inbjudande vinteromgivningar som är fria från riskfyllda istappar, halka och snö på gångbanorna. 

 

Vi erbjuder snöröjning i hela Storstockholm och Mälardalen, och har lokala kontor i Åkersberga, Norrtälje, Sigtuna och Solna. Här kan du höra av dig till oss.

 

  Fastighetsägare | Kontaktformuläret  • Administration – Vi hjälper till med alla sorters administrativa tjänster som rör er fastighet.
  • Badanläggningar – Den tekniska driften på badhus kan vi hjälpa till med.
  • Brandsäkerhet – Vi genomför regelbundna kontroller av fastighetens brandutrustning och ser till att er fastighet är brandsäker.
  • Driftjour – Vår driftjour är tillgänglig utanför ordinarie arbetstid och hjälper till med akuta fel samt tar hand om underhåll, skötsel och drift.
  • Ekonomisk förvaltning – Vi ansvarar för fastighetens ekonomi.
  • Elavdelning – Vi hjälper till när er fastighet ska renoveras eller byggas om.
  • Energioptimering – Vi ser till att våra kunder får minskade energikostnader.
  • Fastbränsleanläggningar – Vi ansvarar för våra kunders värmecentraler i storlek från 100 kW upp till 10 MW.
  • Lokalvård – SVEFAB utför högkvalitativ lokalvård, som t.ex lägenhetsstädning, trapphusstädning samt grovstädning.
  • Markskötsel/snöröjning – Vi tar hand om markskötseln året runt för att skapa en trevlig utemiljö för fastighetsägarna.
  • OVK – Vi utför OVK-besiktningar när er fastighet är i behov av ventilationskontroll.
  • Projektledning – SVEFAB kan bistå er med hjälp när det ska genomföras renoveringar och tillbyggnader.
  • Teknikavdelning – Vår servicegrupp ansvarar för bland annat värme- och ventilationsfrågor.
  • Teknisk förvaltning – Våra yrkesskickliga tekniker ansvarar för drift och underhåll av fastighetens tekniska system.