Markskötsel för fastighetsägare

Vi erbjuder markskötsel för fastighetsägare i Storstockholm och Mälardalen med omkringliggande områden. Hos oss hittar du alla former av markskötsel där vi ser till att omgivningen blir trevlig och inbjudande. Vi finns tillgängliga året runt och om vintern ansvarar vi för snöröjning, medan vi under andra årstider sköter trädgårdsarbetet. Vi hjälper er med t.ex:

 • markskötsel vid lekplatser, entréer och andra närliggande områden
 • gräsklippning
 • underhåll av blomsterrabatter
 • trädbeskärning
 • sandsopning.

 

Ett välskött område kring fastigheten ökar trivseln och bidrar till att människor vill vistas där. SVEFAB erbjuder alla varianter av markskötsel – allt för att både fastighet och utemiljön ska hålla en hög standard där människor vistas.

Professionell markskötsel för fastighetsägare – för en inbjudande omgivning 

Vi har 20 års erfarenhet av markskötsel för fastighetsägare. Ett kvalitetsbevis på att du får kunnig personal och en fastighetsförvaltare som finns tillgänglig för dig när du behöver oss. Vi hjälper dig att lösa dina problem och inget är längre bort än ett samtal eller mail. Blåsa bort löv, tömma papperskorgar eller underhålla fontäner och dammar? Oavsett vilken typ av markskötsel du önskar hittar vi den främsta lösningen för dig.

 

Välkommen att kontakta oss eller fylla i förfrågningsformuläret nedan!

  Fastighetsägare | Kontaktformuläret  • Administration – Vi hjälper till med alla sorters administrativa tjänster som rör er fastighet.
  • Badanläggningar – Den tekniska driften på badhus kan vi hjälpa till med.
  • Brandsäkerhet – Vi genomför regelbundna kontroller av fastighetens brandutrustning och ser till att er fastighet är brandsäker.
  • Driftjour – Vår driftjour är tillgänglig utanför ordinarie arbetstid och hjälper till med akuta fel samt tar hand om underhåll, skötsel och drift.
  • Ekonomisk förvaltning – Vi ansvarar för fastighetens ekonomi.
  • Elavdelning – Vi hjälper till när er fastighet ska renoveras eller byggas om.
  • Energioptimering – Vi ser till att våra kunder får minskade energikostnader.
  • Fastbränsleanläggningar – Vi ansvarar för våra kunders värmecentraler i storlek från 100 kW upp till 10 MW.
  • Lokalvård – SVEFAB utför högkvalitativ lokalvård, som t.ex lägenhetsstädning, trapphusstädning samt grovstädning.
  • Markskötsel/snöröjning – Vi tar hand om markskötseln året runt för att skapa en trevlig utemiljö för fastighetsägarna.
  • OVK – Vi utför OVK-besiktningar när er fastighet är i behov av ventilationskontroll.
  • Projektledning – SVEFAB kan bistå er med hjälp när det ska genomföras renoveringar och tillbyggnader.
  • Teknikavdelning – Vår servicegrupp ansvarar för bland annat värme- och ventilationsfrågor.
  • Teknisk förvaltning – Våra yrkesskickliga tekniker ansvarar för drift och underhåll av fastighetens tekniska system.