Markskötsel för bostadsrättsföreningar

Har ni en bostadsrättsförening som behöver markskötsel? Vi på SVEFAB ansvarar gärna för föreningens utemiljö. En välskött fastighet och omgivande trädgård och gräsmattor skapar ett inbjudande och trivsamt helhetsintryck. Hos oss hittar du ett brett utbud av tjänster för alla utomhusytor, och oavsett var ni finns runt Stockholm och Mälardalen så finns vi alltid tillgängliga för service. Vi hjälper er med t.ex:

 

 • markskötsel vid lekplatser, entréer och andra närliggande områden
 • gräsklippning
 • underhåll av blomsterrabatter
 • trädbeskärning
 • sandsopning

 

SVEFAB – din expert på markskötsel för bostadsrättsföreningar

 Vänd dig till en specialist på markskötsel för bostadsrättsföreningar, så slipper du tänka på ogräs och ovårdade utemiljöer. Vår personal är händig och har stor kunskap om mark och grönytor. Tillsammans med lång erfarenhet av utebehov för Brf:er och flexibla lösningar är vi en fastighetsförvaltare att räkna med.

 Har du frågor eller är du intresserad av snöröjning? Välkommen att kontakta oss, du kan också fylla i förfrågningsformuläret nedan!

  Bostadsrättsförening | Kontaktformuläret

  • Administration – SVEFAB ansvarar för de administrativa tjänster som er fastighet är i behov av.
  • Badanläggningar – SVEFAB utför den tekniska driften av kommunala badhus.
  • Brandsäkerhet – SVEFAB hanterar årlig besiktning av handbrandsläckare och även månads- och kvartalsprovningar av brandlarm.
  • Driftjour – Vår driftjour finns tillgänglig utanför ordinarie arbetstid och ansvarar för att lösa akuta fel samt tar han om drift, skötsel och underhåll av fastigheten.
  • Ekonomisk Förvaltning – SVEFAB sköter fastighetens ekonomi, som t.ex fakturor, årsbokslut och avgiftsaviseringar.
  • Elavdelning – Vi hjälper till med både stora och små renoveringar.
  • Energioptimering – SVEFAB hjälper kunder att minska er fastighets energiutgifter.
  • Fastbränsleanläggningar – SVEFAB ansvarar för kunders värmecentraler i omfånget från 100 kW upp till 10 MW.
  • Lokalvård – Vi ansvarar för all sorts lokalvård, såsom exempelvis grovstädning, trapphusstädning och lägenhetsstädning.
  • Markskötsel / Snöröjning – För en ökad trivsel utomhus tar vi hand om både trädgårdsskötsel och snöröjning.
  • OVK – Vi ansvarar för våra kunders ventilationsanläggningar genom våra OVK-besiktningar.
  • Projektledning – SVEFAB kan bistå er med hjälp i samband med ombyggnader.
  • Teknikavdelning – Vi sköter exempelvis värme- och ventilationsfrågor.
  • Teknisk förvaltning – Med våra yrkesskickliga fastighetstekniker tar vi väl hand om skötsel, drift och underhåll av din fastighet samt dess tekniska system.