Här var några av våra medarbetare ute i Stockholms skärgård och bytte bland annat semafor på Ekholmen, utförde elskåpskontroller, tillsyner etc. En härlig dag till havs helt enkelt!