SVEFABs miljöarbete uppmärksammas i media!

SVEFABs miljöarbete uppmärksammas i media!

Väldigt roligt att SVEFABs långsiktiga miljöarbete tillsammans med Armada Fastighets AB uppmärksammas. Här tar två av våra kompetenta medarbetare från vår driftavdelning tillsammans med Armadas förvaltningschef emot Egain Sustainble City Award, tack Egain!  ...