Vi på SVEFAB tillhandahåller fullständig service inom fastighetsförvaltning och via kvalitet, kompetens och bra service genererar vi hög kundnöjdhet för långsiktiga samarbeten. SVEFAB är även ISO-certifierat inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö vilket är väldigt viktiga delar för oss i det dagliga arbetet. 

Söker ni en trygg och pålitlig drift av er fastighet så är ni varmt välkomna att kontakta oss på info@svefab.com så berättar vi gärna mer om oss och våra tjänster.