Sigtuna kommun har genomfört ny upphandling gällande fastighetsdriften som omfattar ca 212 000 kvm, där SVEFAB tilldelats uppdraget med start fr o m 1 oktober 2014. Vi är givetvis mycket stolta över detta och ser fram emot ett gott samarbete tillsammans med Sigtuna kommun och dess kunder.

Avtalet löper fr o m 2014-10-01- 2019-09-30, med möjlighet till förlängning fram t.o.m. 2021-09-30.