Tag: OVK

Alla våra artiklar om OVK.

Vilka krav och regler gäller vid OVK?

Plan- och bygglagen (2010:900) är en svensk lag som bestämmer hur mark, vatten och byggande...

Hur går en OVK till?

OVK är en förkortning för Obligatorisk Ventilationskontroll. Det är en besiktning som behöver genomföras regelbundet...

Vad är OVK?

OVK är en förkortning för Obligatorisk Ventilationskontroll. Det är en besiktning som behöver genomföras regelbundet...

Vill ni veta mer? Kontakta oss!

Skicka offertförfrågan Se kontaktinformation