Värmekabel i vattenrännor & stuprör

Här har vi på SVEFAB installerat värmekabel i vattenrännor och stuprör ute hos en av våra kunder. Nedan följer en förklaring varför detta kan vara en bra lösning i vintertider.

Snö som lägger sig på fastighetens tak måste förr eller senare ned, och det är fastighetsägarens ansvar att detta inte sker i form av häftigt snöras eller livsfarliga istappar. Istappar bildas då värme från huset stiger upp genom taket och smälter snön underifrån. Smältvattnet sipprar sedan ut över takkanten där det fryser till is. Hängrännor och stuprör är i sig inte till någon hjälp i detta fall, då smältvattnet snabbt fryser till även i dessa. Ju mer det droppar smältvatten desto mer byggs isen på och tillslut bildas istappar längs takkanten.

Att installera värmekabel i vattenrännor och stuprör är en smidig lösning för dig som fastighetsägare. Detta håller rännorna öppna och smältvattnet rinnande, och med en effektiv anläggning undviker ni istappar och frostsprängda stuprör.

Vill ni veta mer? Kontakta oss!

Skicka offertförfrågan Se kontaktinformation