Ekonomisk förvaltning för bostadsrättsförening (Brf) – kostnad?

Att kunna sköta en bostadsrättsförenings ekonomi på ett ansvarsfullt och effektivt sätt är viktigt för att främja föreningens gemensamma intressen. Det handlar till exempel om sådant som:

  • Bokföring
  • Budget
  • Skattedeklarationer
    Etc.

Det är därmed gynnsamt att ta hjälp av en ekonomisk förvaltare till bostadsrättsföreningen som har både kompetensen och erfarenheten.

Vad kostar ekonomisk förvaltning?

Kostnaden för ekonomisk förvaltning i bostadsrättsföreningar (Brf) varierar beroende på föreningens storlek och behov av tjänster. I en mindre förening kan kostnaden per lägenhet bli högre eftersom lägenheterna är färre, än i en större förening där fasta kostnader kan fördelas på fler lägenheter.
Tänk dock på att priset inte är allt. Det är även viktigt med erfarenhet och kompetens. Dessa faktorer är viktiga att överväga när man väljer en ekonomisk förvaltare. Det är viktigt att välja en förvaltare som kan leverera god kvalitet på tjänsterna och har erfarenhet av att förvalta bostadsrättsföreningar (Brf).

Kostnad för ekonomisk förvaltning bostadsrättsförening (Brf)

De senaste åren har digitaliseringen av ekonomisk förvaltning utvecklats snabbt. Förvaltare erbjuder digitala lösningar till bostadsrättsföreningar (Brf), som effektiviserar hanteringen och minskar risken för felaktigheter. Digital hantering är dessutom tillgänglig dygnet runt vilket ger ökad flexibilitet för styrelseledamöter. En digitalisering för ekonomisk förvaltning kan även sänka priset i vissa fall än vad en manuell hantering kan kosta. Men det är viktigt att ta hänsyn till behovet av personlig service.

Kostnader för ekonomisk förvaltning i bostadsrättsföreningar (Brf) kan variera beroende på vad föreningen vill ha och vad förvaltaren erbjuder för olika alternativ, exempelvis ett fast pris baserat på en grundlösning med vissa tillval eller ett löpande pris där föreningen betalar för de tjänster de väljer. Det viktigaste för föreningen är att ta reda på sina behov för att kunna hitta en lösning som passar både budgeten och föreningens önskemål. Det är alltid en bra idé att kontakta oss på SVEFAB och tillsammans hittar vi den perfekta lösningen för er bostadsrättsförening.

Välkommen att kontakta oss!

Vill ni veta mer? Kontakta oss!

Skicka offertförfrågan Se kontaktinformation