Skyddsrond 2023

Vi har nu utfört den årliga skyddsronden bland annat på vårt huvudkontor i Täby där vi har tittat närmare på vår utrustning för första hjälpen, våra rutiner vid första hjälpen, vår brandskyddsutrustning, utrymningsvägar, arbetsstationer, personalutrymmen, ventilation, belysning etc. Detta är en viktig del i vårt systematiska kvalitetsarbete samt för att främja en bättre arbetsmiljö för våra medarbetare.

Vill ni veta mer? Kontakta oss!

Skicka offertförfrågan Se kontaktinformation