Vad är ekonomisk förvaltning?

Ekonomisk förvaltning refererar till processen att hantera och optimera en persons eller organisations ekonomiska resurser. Målet är att uppnå ekonomisk stabilitet, tillväxt och långsiktig framgång.

Det innefattar att skapa och implementera strategier för budgetering, sparande och investeringar samt skatteplanering och riskhantering. Det kan vara både svårt och tidsödande att sköta ekonomin i en bostadsrättsförening, därför kan vår ekonomiska förvaltning hjälpa er i styrelsen med allt som rör ekonomin. Vi föreslår förbättringar och besparingar samt erbjuder er i styrelsen de rätta verktygen som både förenklar och ger en bekymmersfri vardag.

Underhåller och utvecklar fastighetens ekonomi

Ekonomisk förvaltning går ut på att underhålla och utveckla fastighetens ekonomi på ett tryggt och långsiktigt vis. Vi sköter bland annat bokföring, betalar leverantörsfakturor, upprättar årsredovisning och budget, hanterar lägenhetsförteckning, sköter hyres- och avgiftsaviseringar etc.

Vi på SVEFAB hjälper er dessutom med:

  • Löpande redovisning
  • Månadsavisering
  • Lägenhetsregister
  • Årsbokslut
  • Köhantering
    Osv.

Ni sparar tid och underlättar arbetet i bostadsrätten med ekonomisk förvaltning. Med oss på SVEFAB får ni en trygg förvaltning, som både är bekymmersfri och effektiv. Vi använder oss av de senaste verktygen och säkerställer att redovisning, månadsavisering, årsbokslut etc fungerar på ett professionellt och tryggt sätt. Oavsett vilken hjälp er bostadsrättsförening behöver har vi såväl kunskapen som erfarenheten.

Är det skillnad på ekonomisk förvaltning för bostadsrättsföreningar (Brf) och ekonomisk förvaltning för fastighetsägare?

Både bostadsrättsföreningar och fastighetsägare hanterar fastigheter och ekonomi, men de har lite olika strukturer och ansvarsområden som påverkar hur ekonomisk förvaltning utförs. Det finns några huvudskillnader mellan ekonomisk förvaltning för bostadsrättsföreningar (Brf) och ekonomisk förvaltning för fastighetsägare.

Ägande och struktur

En bostadsrättsförening (Brf) ägs gemensamt av medlemmarna som innehar bostadsrätter i föreningen. Det är föreningen som ansvarar för underhåll av fastigheten och gemensamma utrymmen, en fastighetsägare däremot äger och ansvarar för hela fastigheten och alla dess enheter.

Ekonomi och ansvar

I en bostadsrättsförening (Brf) har föreningen ansvaret för att samla in medlemsavgifter, hantera underhåll, renoveringar och andra kostnader som gäller gemensamma utrymmen. Medlemmarna i föreningen betalar sina månatliga avgifter till föreningen. En fastighetsägare har ensamt ansvar för att hantera fastigheten där underhåll, renoveringar och andra kostnader inkluderas.

Beslut och styrning

I en bostadsrättsförening tas besluten av föreningsmedlemmarna genom föreningsstämmor. Medlemmarna röstar i olika frågor såsom ekonomiska beslut, val av styrelse etc.
En fastighetsägare tar alla beslut själv, eller tillsammans med de personer som fastighetsägaren har anställt eller anlitat för att hantera fastigheten.

Rapportering och redovisning

I en bostadsrättsförening (Brf) måste föreningen följa specifika regler för redovisning och rapportering enligt bokföringslagen och årsredovisningslagen. En fastighetsägare måste också följa redovisningsregler, men de kan vara något olika beroende på fastighetens användningsändamål och storlek.

Bostadsrättsförening är en gemenskap och fastighetsägaren är ensam ägare

Den grundläggande och största skillnaden är att en bostadsrättsförening är en gemenskap där medlemmarna äger delar av fastigheten genom sina bostadsrätter. Tillsammans delar de ansvaret för ekonomin och förvaltningens gemensamma områden, medan en fastighetsägare äger och ansvarar ensam för hela fastigheten och dess ekonomi. Lagar och regler kan variera, så det är därför alltid bäst att kontakta oss på SVEFAB för aktuell och korrekt information.

Välkommen att kontakta oss på SVEFAB för mer information gällande vår ekonomiska förvaltning!

Vill ni veta mer? Kontakta oss!

Skicka offertförfrågan Se kontaktinformation