Vad är OVK?

 

OVK är en förkortning för Obligatorisk Ventilationskontroll. Det är en besiktning som behöver genomföras regelbundet för att se till att ventilationssystemet i en byggnad fungerar på ett bra sätt. Syftet är att människor ska kunna andas hälsosam luft inomhus och att ventilationen inte bidrar till föroreningar, mögel, hög energiförbrukning eller fuktskador.

En certifierad kontrollant använder verktyg och mätinstrument för att kontrollera att ventilationssystemet fungerar som det ska, att luftflödena är tillräckliga och att luften går åt rätt håll. Kontrollanten kan även ge råd om energieffektivisering efter besiktningen.

Vi på SVEFAB hjälper dig med din OVK besiktning


Svefab har lång erfarenhet av OVK. Vår certifierade besiktningsman har K-behörighet att utföra ventilationskontroll i alla typer av system. Kontrollen ska utföras var tredje eller sjätte år, beroende på typ av ventilation och fastighet. Vår obligatoriska ventilationskontroll går till på följande sätt:

  1. Vi kontaktar boendet och bokar in en tid då vår certifierade besiktningskontrollant kommer ut
  2. Besiktningskontrollanten går noggrant igenom och mäter ventilationssystemets funktioner och drift. Han stämmer även av att systemet motsvarar de föreskrifter som fanns när ventilationssystemet togs i bruk.
  3. Kontrollanten antecknar resultaten, eventuella fel och förslag på åtgärder i ett protokoll. Det skickas till fastighetsägaren och en kopia lämnas även till kommunen. 
  4. Om systemet blir godkänt sätter vi upp ett utfärdat intyg på synlig plats i trapphuset.

Om ventilationssystemet har fel eller brister kan SVEFAB hjälpa till med auktoriserade ventilationstekniker som åker ut och åtgärdar problemen. Vanligtvis rör det sig om mindre åtgärder, såsom injusteringar av luftflöden eller att rensa kanaler från smuts. Efteråt kan vi utföra ombesiktning.  

 

Noggrann OVK kontroll för fastigheter och bostadsrätter

Med oss på SVEFAB får du en certifierad och kunnig fastighetsförvaltare inom OVK kontroll. Vi ansvarar för allt från rapportering till myndigheter, till underhållsservice av alla typer av ventilationssystem. Söker du efter OVK för fastighetsägare hittar du det här. Om du istället är intresserad av OVK för bostadsrättsföreningar kan du läsa mer här.

Vi förvaltar t.ex:

  • kulturfastigheter
  • kontor
  • kommunala och privata fastigheter
  • skolor
  • bostadsrättsföreningar

Med andra ord är din fastighet i trygga händer.

Välkommen att höra av dig om du har frågor om OVK!