Vad är ekonomisk förvaltning

 

 Ekonomisk förvaltning refererar till processen att hantera och optimera en persons eller organisationens ekonomiska resurser. Målet är att uppnå sådant som

 • ekonomisk stabilitet
 • tillväxt
 • långsiktig framgång.

Det innefattar att skapa och implementera strategier för budgetering, sparande och investeringar, samt skatteplanering och riskhantering. Det kan vara både svårt och tidsödande att sköta ekonomin i en bostadsrättsförening, därför kan våra ekonomiska förvaltare hjälpa er i styrelsen med allt som rör ekonomin. Vi föreslår förbättringar och besparingar samt så erbjuder vi i styrelsen er de rätta moderna verktyg som både förenklar och ger en bekymmersfri vardag.

 

Underhåller och utvecklar fastighetens ekonomi

Ekonomisk förvaltning går ut på att underhålla och utveckla fastighetens ekonomi på ett tryggt och långsiktigt vis. Vi sköter bland annat

 • bokföring
 • betalar leverantörsfakturor
 • upprätta årsredovisning och budget
 • hantera lägenhetsförteckning
 • sköta hyres- och avgiftsaviseringar.

Vi på Svefab hjälper er dessutom med

 • löpande redovisning
 • månadsavisering
 • lägenhetsregister
 • årsbokslut
 • köhantering.

Du sparar tid och underlättar arbetet i bostadsrätten med ekonomisk förvaltning. Med oss på Svefab får du en trygg förvaltning, som är både bekymmersfri och effektiv. Vi använder oss av de senaste verktygen och säkerställer att

 • redovisning
 • månadsavisering
 • årsbokslut, etc,

fungerar på ett professionellt och bra sätt. Oavsett vilken hjälp din bostadsrättsförening behöver har vi såväl kunskap som erfarenhet. Efter många år i branschen vet vi hur behoven kan skifta mellan olika bostadsrätter med brf. Ibland är man i behov av hjälp med budget och andra gånger behöver man hjälp med bokföring eller fakturor.

 

Är det skillnad på ekonomisk förvaltning för brf och ekonomisk förvaltning för fastighetsägare?

Både BRF:er och fastighetsägare hanterar fastigheter och ekonomi, men de har lite olika strukturer och ansvarsområden som påverkar hur ekonomisk förvaltning utförs. Det finns några huvudskillnader mellan ekonomisk förvaltning för brf och ekonomisk förvaltning för fastighetsägare.

Ägande och struktur

En bostadsrättsförening ägs gemensamt av medlemmarna som innehar bostadsrätter i föreningen. Det är föreningen som ansvarar för underhåll av fastigheten och gemensamma utrymmen, en fastighetsägare däremot äger och ansvarar för hela fastigheten och alla dess enheter.

 

Ekonomi och ansvar

I en brf har föreningen ansvaret för att samla in medlemsavgifter, hantera underhåll, renoveringar och andra kostnader som gäller gemensamma utrymmen. Medlemmarna i föreningen betalar sina månatliga avgifter till föreningen. En fastighetsägare har ensamt ansvar för att hantera fastigheten där underhåll, renoveringar och andra kostnader inkluderas.

 

Beslut och styrning

I en bostadsrättsförening tas besluten av föreningsmedlemmarna genom föreningsstämmor. Medlemmarna röstar i olika frågor såsom

 • ekonomiska beslut
 • val av styrelse.

En fastighetsägare tar alla beslut själv, eller tillsammans med de personer som fastighetsägaren har anställt eller anlitat för att hantera fastigheten.

 

Rapportering och redovisning

I en bostadsrättsförening (BRF) måste föreningen följa specifika regler för redovisning och rapportering enligt bokföringslagen och årsredovisningslagen. En fastighetsägare måste också följa redovisningsregler, men de kan vara något olika beroende på fastighetens användningsändamål och storlek.

 

Bostadsrättsförening är en gemenskap och fastighetsägaren är ensam ägare

Den grundläggande och största skillnaden är att en bostadsrättsförening är en gemenskap där medlemmarna äger delar av fastigheten genom sina bostadsrätter. Tillsammans delar de ansvaret för ekonomin och förvaltningens gemensamma områden, medan en fastighetsägare äger och ansvarar ensam för hela fastigheten och dess ekonomi. Lagar och regler kan variera beroende på jurisdiktion, så det är därför alltid bäst att kontakta oss på Svefab för aktuell och korrekt information.

 

Välkommen att kontakta oss!