Fastighetsförvaltning i 
Mälardalen

SVEFAB tillhandahåller fullständig service inom fastighetsförvaltning i Mälardalen. Vi erbjuder trygga, hållbara, långsiktiga och kostnadseffektiva lösningar inom våra tre segment:

  • Teknisk förvaltning 
  • Administrativ förvaltning 
  • Ekonomisk förvaltning

Genom kvalitet, kompetens och bra service genererar vi hög kundnöjdhet för långsiktiga samarbeten. Vi erbjuder underhåll av både bostadsrättsföreningar, fastighetsägare och kommuner. Kontakta oss för pålitlig drift av fastigheter i Mälardalen, din fastighet i trygga händer!

Om oss

Vårt huvudkontor är beläget i Täby och vi har mindre platskontor runt om i Mälardalen. Vi sysselsätter cirka 40 st medarbetare med varierande yrkesroller samt omsätter omkring 130 mkr per år. SVEFAB har de senaste åren erhållit AAA, en kvalitetsstämpel för högsta kreditvärdighet i Bisnodes kreditvärderingssystem. Vi tilldelades även utmärkelsen Branschvinnare 2023 vilket ges till de företag som har överträffat den egna branschens utveckling i såväl omsättning som resultat.

SVEFAB har som affärsidé att bevara värden för framtiden genom att bedriva kvalitetssäkrad teknisk-, administrativ- och ekonomisk fastighetsförvaltning. Kvalitetssäkrad innebär att vi utför arbetet i enlighet med kundens kravspecifikation, enligt god branschstandard och i enlighet med SVEFABs rutiner. Teknisk förvaltning innebär fastighetsdrift med tillsyn, skötsel och felavhjälpande underhåll. I vår tekniska förvaltning kan det även ingå lokalvård, utemiljö och entreprenadarbeten som om- och tillbyggnad av fastigheter etc. Administrativ- och ekonomisk förvaltning innebär bland annat att vi tar emot felanmälan, har hand om kundservice, sköter uppdragsgivarens hyresavisering, löpande redovisning, köhantering etc. 

SVEFAB är kvalitet-, miljö- samt arbetsmiljöcertifierade enligt standard ISO9001, ISO14001 samt ISO45001.

Nyheter

SVEFAB söker drifttekniker

SVEFAB söker drifttekniker

SVEFAB söker nu en erfaren och trygg drifttekniker med ett stort tekniskt intresse och kunnande! Vi söker dig som har en dokumenterad yrkeserfarenhet inom fastighetsdrift och flera års erfarenhet av fastighetsskötsel samt mycket god kännedom om fastigheters tekniska...

Vikten av att utföra tillsyn/skötsel i fastigheter

Vikten av att utföra tillsyn/skötsel i fastigheter

Att utföra kontinuerlig tillsyn/skötsel ute i våra kunders fastigheter är en väsentlig del av våra fastighetsteknikers vardag. Varje måndag morgon skickas veckans tillsyn/skötsel ordrar ut till våra teknikers handenheter, som de i sin tur utför ute i fastigheterna....