SVEFAB är otroligt glada över vårt nya avtal med Stockholm läns landsting. Efter att ha vunnit upphandlingen gällande “operativa tjänster till kollektiv sjötrafik” står det nu klart att SVEFAB kommer ta hand om kajer och övriga objekt åt Trafikförvaltningen. Vi ser fram emot ett gott samarbete!

Lina Sjöström, VD SVEFAB skakar hand med Daniel Holst, Affärsförvaltare Sjötrafikens Fastigheter & Infrastruktur