SVEFAB har tecknat avtal med Täby Finmekaniska gällande teknisk samt administrativ förvaltning. Fastigheten är en kontors och industribyggnad på c:a 3 000 kvm.