SVEFAB är mycket glada över att få teckna ramavtal med Stockholmshem gällande el. Avtalet gäller fr o m 1 mars 2013.