SVEFAB har tecknat avtal med LC4 Fastighets AB gällande förvaltning av lokaler och garage i Skeppet i Åkersberga, avtalet gäller teknisk samt administrativ förvaltning.