SVEFAB har fått i uppdrag att förvalta Stålgatan 1 & 5 åt Rosenqvist Fastigheter Märsta AB. Vi ser fram emot att  handha den tekniska förvaltning samt markskötseln av dessa fastigheter!