SVEFAB är glada över att få teckna avtal med Brf Portikhuset gällande administrativ och teknisk förvaltning. Avtalet gäller från 1 juli 2013.