Österåkers GK har valt SVEFAB som leverantör av fastighetsförvaltning fr o m 1 februari 2013. Uppdraget innefattar den tekniska förvaltningen.