SVEFAB har tecknat avtal med Moderaterna gällande teknisk samt administrativ förvaltning av Thisbe 5, en fastighet i Gamla stan på 4 100 kvm. Fastigheten består av kontor, butiker och restauranger.