SVEFAB har tecknat avtal med Brf Kajutan i Åkersberga, avtalet innefattar 50 lägenheter och gäller administrativ och teknisk förvaltning. Avtalet gäller från 2015-09-01.