SVEFAB har tecknat avtal med Brf Blommelundsvägen i Upplands Väsby, avtalet innefattar 79 lägenheter och gäller administrativ och teknisk förvaltning. Avtalet gäller från 2015-06-08.